Overstap van Vmbo 1 naar Havo 2

Je doet het goed op school. Heel goed! Zo goed dat de docenten denken dat je een stapje hoger kunt, naar Havo 2, om meer uitgedaagd te worden. Op de Havo gaat het anders; je gaat sneller door de stof heen, het is (iets) moeilijker en je krijgt waarschijnlijk meer huiswerk dan dat je tot nu toe hebt gehad. Om de overstap zo goed mogelijk te laten verlopen, krijg je van je docenten op het Vmbo al extra werk zodat je zo veel mogelijk bij bent, je kunt wennen aan moeilijkere stof én aan huiswerk.

​Het St. Michaël College is een Technasiumschool. Bij je keuze voor onze school, is het mogelijk dat je in een Technasiumklas komt. Om meer te weten over wat Technasium inhoudt​, kun je hier klikken.

W​​e nodigen jou en je ouders graag uit voor een informatiebijeenkomst op woensdag 11 april 2018 voor instroomleerlingen. Je krijgt dan te horen wat je op het SMC kunt verwachten.  Je bent van harte welkom!