Huiswerkklas

De huiswerkklas op het St. Michaël College wordt vormgegeven in samenwerking met de organisatie Lyceo (www.lyceo.nl).

In de huiswerkklas, die aansluit op de lessen, krijgen de leerlingen een plek om onder toezicht rustig en geconcentreerd te werken aan hun huiswerk. In de huiswerkklas wordt gecontroleerd of het leer- en maatwerk naar behoren wordt gedaan. Indien nodig wordt er overhoord. Naast de toezichthouder is er in de meeste uren ook een huiswerkondersteuner aanwezig die leerlingen kan helpen n.a.v. hun vragen over vakinhoud en studieaanpak. De huiswerkklas is géén bijles; de vakinhoudelijke ondersteuning is de taak van de vakdocent en vindt plaats in de les en in het V-uur.

De huiswerkklas wordt voor een deel gesubsidieerd door de school. Ouders betalen een eigen bijdrage die afhankelijk is van het aantal keren dat een leerling gebruik maakt van de huiswerkklas. Een leerling kan naar de huiswerkklas op initiatief van de ouders of n.a.v. een advies van de mentor en/of de docentenvergadering. Ouders, die onvoldoende financiële draagkracht hebben en van wie de zoon/dochter door de docentenvergadering is verwezen naar de huiswerkklas, kunnen een beroep doen op het solidariteitsfonds van de school. De school is van mening dat beperkte financiële draagkracht geen belemmering mag zijn voor deelname aan de huiswerkklas.

Lyceo biedt ook intensievere studiebegeleiding aan, waarbij in kleinere groepen met meer begeleiders wordt gewerkt. Deze vorm van studiebegeleiding wordt niet gesubsidieerd door de school.
Van de mogelijkheden en de kosten van Lyceo vindt u hier een overzicht.