Dyslexieconvenant

Met betrekking tot het bieden van faciliteiten op het gebied van dyslexie houdt het St. Michaël College zich aan de afspraken die gemaakt zijn in het kader van het dyslexieconvenant. Dit convenant is gesloten door de besturen van Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs.

In het convenant is afgesproken waar de verantwoordelijkheid voor onderzoek en diagnose van dyslexie ligt en wie de kosten voor het onderzoek draagt. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over de communicatie, hulpmiddelen, begeleiding en faciliteiten. U vindt het convenant hier.