Technasium

Vanaf leerjaar 2 kunnen leerlingen de technasiumstroom volgen. Deze stroom wordt zowel op de havo-afdeling als op de vwo-afdeling aangeboden. In de technasiumstroom werken de leerlingen aan vier levensechte projecten per jaar. In deze projecten werken de leerlingen in de technasiumwerkplaats aan opdrachten die in samenwerking met bedrijven en instellingen buiten de school worden ontwikkeld. Meerdere vakken werken met elkaar samen binnen deze projecten.

In het eerste leerjaar krijgen alle leerlingen (behalve de vwoXtra-leerlingen) een introductieprogramma bij het nieuwe vak Onderzoek & Ontwerpen in de vorm van twee grote, vakoverstijgende projecten. Aan het eind van het eerste leerjaar formuleren de docenten O&O een (bindend) advies ten aanzien van de leerlingen die aangeven dat ze vanaf leerjaar 2 willen kiezen voor een Technasium klas in de havo-of vwo-afdeling; het advies is gebaseerd op motief, prestaties en vaardigheden (zelfstandigheid en samenwerken). Vanaf klas 2 zijn er aparte Technasiumklassen waarin het vak O&O in de lessentabel is opgenomen. De lessentabel kunt u in dit overzicht bekijken.

Binnen het vak O&O worden er problemen voorgeschoteld uit het èchte bedrijfsleven (opdrachtgevers). Deze problemen worden meestal opgelost door mensen die voor het bedrijf werken, maar nu werken de leerlingen met hun klasgenoten aan deze opdrachten.

Dit kan een ontwerpopdracht zijn waarbij een maquette of 3D model op de computer gemaakt wordt. Het kan ook een onderzoeksopdracht zijn waarbij de resultaten worden gepresenteerd in de vorm van een verslag, film of animatie. Je krijgt van de mensen uit het bedrijf (je opdrachtgever) een cijfer voor het eindproduct en van de (docent)coach een cijfer hoe er is gewerkt aan de opdracht.

Leren door middel van onderzoek doen en werken aan projecten geven je veel goede vaardigheden die nodig zijn voor een soepele aansluiting bij je vervolgstudie (HBO en Universiteit). Al lijkt deze stap op dit moment nog ver van je bed, toch is het belangrijk dat de middelbare school je hierop voorbereidt.

Omdat je gaat samenwerken met het bedrijfsleven, krijg je echt ervaring met het bedenken en uitwerken van plannen en het oplossen van een serieuze vraag van een bedrijf. Je gebruikt hiervoor kennis vanuit alle vakken die je op school krijgt. De resultaten van een onderzoek ga je, met je groepje, presenteren. Op welke manier en in welke taal de presentatie wordt gehouden, beslis je in overleg met je docent. Het ‘samenwerkend leren’ is een belangrijk onderdeel binnen het Technasium-onderwijs.

Het meest recente Technasium Magazine met daarin een interview met ons eigen technasiumteam kunt u hier lezen.

Voor meer informatie zie ook de website www.technasium.nl.