VwoXtra

Leerlingen met een vwo-advies (atheneum of gymnasium), leervorderingen op het hoogste niveau en een positief advies voor Vwo-X vanuit de basisschool komen in aanmerking voor de VwoXtra-klas. Zij volgen in deze klas een programma met meer uitdaging in de dik-gedrukte vakken. Bij de niet-dikgedrukte vakken wordt bij de VwoXtra-klas gewerkt aan verdieping en verbreding.

De vakken voor deze stroom in klas 1:

 • Nederlands
 • Frans-DELF (DELF staat voor diplôme d'études en langue française)
 • Cambridge Engels
 • Duits (Goethe - Zertifikat)
 • Wiskunde
 • Biologie
 • TNO (techniek, natuurkunde en ontwerpen)
 • Aardrijksunde
 • Geschiedenis
 • Levensbeschouwelijk vormingsonderwijs
 • Muziek
 • Art & design
 • Lichamelijke opvoeding

Ook deze leerlingen hebben een mentoruur (in het eerste semester 2 uur) en kiezen een Accentmodule.

Vakoverstijging is een belangrijk speerpunt bij VwoXtra. Samenwerking met verschillende vakken werkt inspirerend en laat leerlingen verder kijken dan hun eigen horizon. Door de diversiteit van de VwoXtra-lessen krijgen leerlingen heel veel manieren aangeboden om "mens te worden".

VwoXtra-leerlingen zijn goed ontwikkeld op cognitief gebied, maar kunnen vaak extra ondersteuning gebruiken bij de ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden. In het mentoruur is een specifieke aanpak ontwikkeld voor VwoXtra, waarin aandacht is voor verschillen. Op de basisschool hebben deze leerlingen door hun zelfstandigheid vaak een eigen werkwijze ontwikkeld. Speciale aandacht krijgt het samenwerken in projecten. De huiswerkbelasting in de VwoXtra-klas is gelijk aan die van de andere klassen.

De leerlingen worden eigenaar van hun eigen leerproces. De motivatie bij leerlingen wordt op die manier vastgehouden en daarmee wordt een onderzoekende en kritische houding aangeleerd. Ze krijgen inzicht in hun eigen ontwikkelingsproces en leren op jonge leeftijd te reflecteren. Het doel is dat de VwoXtra-leerlingen een diploma halen met excellente resultaten, hoger dan de gemiddelde Vwo-leerling. We streven naar een bredere algemene ontwikkeling zodat de leerlingen beter voorbereid zijn op wetenschappelijk onderwijs.

Het VwoXtra curriculum is een programma van drie jaar. De leerlingen van de VwoXtra-klas blijven in principe drie jaar bij elkaar, tot zij hun bovenbouwprofiel gaan kiezen.