Medezeggenschap op het SMC

Er zijn diverse partijen betrokken bij een school: personeel, leerlingen en ouders. En natuurlijk het bestuur als verantwoordelijke leiding voor het beleid van de school.

In de medezeggenschapsraad praten en beslissen personeelsleden, ouders en leerlingen mee over belangrijke zaken die op school spelen. Op deze manier kunnen zij invloed uitoefenen op het beleid van de school.

De “spelregels” voor de medezeggenschapsraad liggen vast in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) die is ingevoerd in 2007. De MR van het SMC heeft deze verwerkt in haar reglement en statuut.
De MR mag over alles praten wat met de school te maken heeft. Ook kan de MR gevraagd of ongevraagd een standpunt kenbaar maken.

Leden van de MR

Voorzitter en namens docentenMevr. S. Dronkers
Secretaris en namens docentenDhr. O. van Vliet
Namens de docentenMevr. M. Fennema
 Dhr. E. Kieft
 Mevr. A. Dwars
Namens het onderwijs ondersteunend personeel       Mevr. F. Konijn
Namens de oudersMevr. H. Bakker
 Mevr. S. Beumer
 Dhr. A. Tetteroo
Namens de leerlingenZoë Brussel, klas 3
 Veronique Molenaar, klas 6
 Quinty van den Boogaard, klas 5

 

 

De eerstvolgende vergadering vindt plaats op maandag 27 november. Hier leest u de agenda.
 

Goedgekeurde notulen zijn op datum te downloaden:

6 juni 2016

4 juli 2016

12 september 2016

31 oktober 2016

19 december 2016

30 januari 2017 > vervallen

6 maart 2017

18 april 2017

29 mei 2017

10 juli 2017

18 september 2017