Werken bij het St. Michaël College

Het St. Michaël College is een zelfstandige school voor havo en vwo en telt 1330 leerlingen en 130 personeelsleden. Wij zijn een bruisende school waar leerlingen en personeel zich thuis voelen. De school besteedt op unieke wijze aandacht aan algemene culturele en sociale vorming van de leerlingen en de ontplooiing van hun individuele talenten. In 2015 kreeg de school het predicaat ‘excellent’ voor de havo-afdeling, in 2016 voor de havo- en de vwo-afdeling. In het schooljaar 2016-2017 zijn we gestart met een Technasium-afdeling.
 

Vacatures

Docent wiskunde 1e graads (baanomvang 0,8 - 1,0 fte)

Met ingang van 1 augustus a.s. zijn we op zoek naar een docent wiskunde 1e graads voor 0,8 - 1,0 fte.  Inschaling salaris vindt plaats in LD. 

Voor informatie kunt u contact opnemen met mevr. M.M.F. Ruigrok, plv. rector. 
Brieven kunt u voor 6 april 2018 sturen naar vacatures@stmichaelcollege.nl of per post St. Michaël College, t.a.v. mevr. E. van Eerden, rector, Leeghwaterweg 7, 1509 BS  Zaandam

 

Docent natuurkunde 2e graads (baanomvang 0,5 fte)

Met ingang van 14 mei a.s. zijn we op zoek naar een docent natuurkunde 2e graads voor 0,5 fte in verband met ziektevervanging. De vervanging loopt tot het einde van het schooljaar.

Voor informatie kunt u contact opnemen met mevr. M.M.F. Ruigrok, plv. rector.
Brieven kunt u voor 23 maart 2018 sturen naar vacatures@stmichaelcollege.nl of per post St. Michaël College, t.a.v. mevr. E. van Eerden, rector, Leeghwaterweg 7, 1509 BS  Zaandam

 

Twee leden voor het toezichthoudend bestuur (m/v)

Het St. Michaël College koestert zijn zelfstandigheid. Het participeert actief in samen-werkingsverbanden op lokaal en regionaal niveau, maar houdt zich afzijdig van processen van bestuurlijke schaalvergroting, in de overtuiging dat dergelijke processen voor het onderwijs geen voordelen opleveren die niet ook op andere wijze kunnen worden gerealiseerd.
 
De Onderwijsstichting “St. Michaël” is het bevoegd gezag van het St. Michaël College. Het bestuur, dat bestaat uit vijf leden, functioneert als toezichthoudend bestuur. Het heeft de verantwoordelijkheid voor de organisatie en het onderwijs door middel van een directiestatuut verregaand gedelegeerd aan de schoolleiding. In een door het bestuur geformuleerde visie en missie heeft het de parameters voor de ontwikkeling van het St. Michaël College aangegeven. Het bestuur vat zijn taak voor het overige op als vooral controlerend en stimulerend.
 
De profieleisen die van toepassing zijn voor elk lid van het bestuur zijn:
affiniteit met het onderwijs in het algemeen en met de visie en missie van het St. Michaël College in het bijzonder;
een breed netwerk; 
inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen;
academisch werk- en denkniveau;
woonachtig in en/of betrokken bij de Zaanstreek.
 
Bij de vervulling van de huidige vacatures zijn wij op zoek naar:
- een kandidaat met een financiële achtergrond en 
- een kandidaat die op voordracht van de medezeggenschapsraad zitting neemt in het bestuur.
 
Het bestuur conformeert zich aan de Governance Code VO. Statutair is vastgelegd dat het lidmaatschap van het bestuur de Onderwijsstichting “St. Michaël” onbezoldigd is.
 
Kandidaten die opteren voor een lidmaatschap op voordracht van de medezeggenschapsraad kunnen hun motivatie en cv vóór 1 maart a.s. sturen naar de voorzitter van de medezeggenschapsraad, 
mevrouw S.Y.A. Dronkers, via sdronkers@stmichaelcollege.nl.
Overige kandidaten kunnen hun motivatie en cv voor 1 maart a.s. sturen naar de voorzitter van het bestuur de heer dr. C.A.J. van Koppen via chrisvankoppen@xs4all.nl
 
Voor informatie kunt u bellen met de rector, mevr. drs. E. van Eerden, telefoonnummer 075-6127474,
Leeghwaterweg 7, 1509 BS ZAANDAM.