Werken bij het St. Michaël College

Het St. Michaël College is een zelfstandige school voor havo en vwo en telt 1330 leerlingen en 130 personeelsleden. Wij zijn een bruisende school waar leerlingen en personeel zich thuis voelen. De school besteedt op unieke wijze aandacht aan algemene culturele en sociale vorming van de leerlingen en de ontplooiing van hun individuele talenten. In 2015 kreeg de school het predicaat ‘excellent’ voor de havo-afdeling, in 2016 voor de havo- en de vwo-afdeling. In het schooljaar 2016-2017 zijn we gestart met een Technasium-afdeling.
 

Vacatures

In verband met de benoeming van de huidige plv. rector als rector/bestuurder per 1 augustus 2019  ontstaat bij het St. Michaël College een vacature in de schoolleiding. Daarom zoeken wij een 

Conrector bedrijfsvoering (1.0 fte)

Maximumschaal 13
 
U levert als directielid een bijdrage aan het integrale management van de school. Samen met de andere leden van het directieteam bent u als conrector bedrijfsvoering verantwoordelijk voor het schoolbeleid. Als conrector legt u direct verantwoording af aan de rector/bestuurder.
 
U bent verantwoordelijk voor het faciliteren van onderwijsontwikkeling en personeels- en formatiebeheer, het rooster, facilitair beheer en financiën. U gelooft in en handelt overeenkomstig de visie en missie van het St. Michaël College. U vertaalt strategische doelen naar concrete activiteiten. U bent een betrokken mens met een warm hart voor leerlingen en personeel.
 
 • U heeft meerjarige ervaring in een leidinggevende positie in het onderwijs. 
 • U beschikt over academisch werk- en denkniveau en u kent het onderwijs van binnenuit.
 • U heeft kennis en ervaring op het gebied van bedrijfsvoering, bij voorkeur in het onderwijs.
 • U heeft kennis en ervaring met personeelsformatieplanning,  het maken van prognoses, financiële planningen, begrotingen en  aansturen  van het roosterproces.
 • U heeft kennis van, inzicht in en visie op actuele ontwikkelingen in het VO.
 • U begrijpt dat een effectieve en efficiënte  bedrijfsvoering ten dienste staat van het bieden van goed onderwijs. Onderwijs staat bij u centraal.
 
 • U bent realistisch, koersvast en resultaatgericht, u weet hoofd- en bijzaken van elkaar te scheiden en durft prioriteiten te stellen. U verliest zich niet in details en heeft een helicopterview.
 • U bent in staat anderen te inspireren en te motiveren en een goede sfeer te creëren met ruimte voor initiatief waarin medewerkers uitgedaagd worden grenzen te verleggen en ambities te verwezenlijken. U heeft hierbij oog voor de professionele ontwikkeling van de medewerkers.
 • U bent stressbestendig, flexibel en bezit relativeringsvermogen.
 • U vindt het vanzelfsprekend om alle geledingen van de school te betrekken bij de ontwikkeling van beleid en organisatie. 
 • U draagt in uw manier van werken en communiceren  de kernwaarden van de school uit. U bent een voorbeeld voor anderen en creëert vertrouwen en verbinding.
 • Als lid van de schoolleiding en MT toont u zich een teamspeler.
 • U onderschrijft de pedagogische didactische aanpak zoals neergelegd in de visie en missie van de school.
 • U  bent enthousiast, vasthoudend en heeft gevoel voor humor.
Graag ontvangen wij uw reactie voor 7 januari a.s. Gesprekken vinden plaats op 21 en 22 januari a.s. Deze advertentie wordt intern en extern verspreid. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.
Contactpersoon voor deze functie is mevr. drs. E. van Eerden, rector/bestuurder,  telefoon: 075-6127474
 
Sollicitaties kunt u richten aan mevr. drs. E. van Eerden, rector, Postbus 54, 1540 AB Koog a/d Zaan of per e-mail via vacatures@stmichaelcollege.nl.