Excursie Den Haag

Eind oktober/ half november organiseert de sectie geschiedenis een excursie naar Den Haag voor 4 Havo en 4 Vwo.

In Den Haag gaan de leerlingen een historische stadswandeling maken en brengen daarna een bezoek aan de Tweede Kamer (of andersom).

Dit alles staat in het teken van de geschiedenis van de rechtsstaat en de parlementaire democratie in Nederland, een verplicht onderdeel van het schoolexamen.

De excursie sluit aan bij de praktische opdracht die de leerlingen hebben gemaakt. De leerlingen vertrekken met de bus naar Den Haag. Elke klas krijgt een begeleider mee die de hele dag met ze mee zal wandelen. Na afloop reizen de leerlingen met de bus terug naar school toe.