Ganzendag

Voor de leerlingen van klas 1vx is er in april een ganzen-project georganiseerd.

Tijdens het ochtendgedeelte zullen de leerlingen informatie krijgen over de werkzaamheden van de provincie Noord-Holland. De leerlingen zullen informatie krijgen over de ganzen-problematiek in de provincie, welke belangen hier spelen, en zij zullen onderling een discussie voeren over het beleid rondom de ganzen. Tot slot zullen ze zelf presentaties geven over de aanwezige ganzen in Nederland.

In de middag gaan de leerlingen een les anatomie van de gans bijwonen. Vanuit biologische hoek gaan we kijken hoe de gans in elkaar zit. Daarbij zullen we uiteraard met respect omgaan met de geleverde ganzen.

Als afsluiting gaan we een maaltijd bereiden met eetbare onderdelen van de ganzen.