Excursie KUBV Amsterdam (H5 en V6)

Op dinsdag 10 oktober gaan de eindexamenleerlingen van H5 en V6 die het vak beeldende vorming volgen naar Amsterdam voor hun eindexamenprogramma.

Ze gaan daar eerst grote werken maken onder leiding van kunstenaar Rombout Oomen. Deze kunstenaar is internationaal bekend en heeft zijn atelier op het NDSM terrein. Daarna gaan we naar de Breitner Academie, daar krijgen we ook een workshop o.l.v. studenten van de Kunst Academie.

Deelname aan deze dag is verplicht en het gemaakte werk telt mee voor het eindexamencijfer. 

Rombout Oomen

Het werk van Rombout Oomen (Amsterdam, 1975) speelt zich af op een snijvlak van tegenstellingen. De composities van Oomens schilderijen lijken geïnspireerd op de periode van De Verlichting. Maar in de voorstellingen is bekoeld rationalisme de grote afwezige. Het licht dat in zijn werk schijnt is vlammend en gevaarlijk. De geportretteerden zijn ergens in de achttiende eeuw ingestapt bij Jacques-Louis David. Geparfumeerd en goed gecoiffeerd begonnen ze aan een decent bal. Bij Rombout Oomen eindigen ze bezeten, moe gevoosd en zonder illusies in een bacchanaal waar ze de uitgang nooit vonden. Dolgedraaid in een circuscarrousel die hen dronken door de nacht leidde. Er is geen rede, liefde of verlossing overgebleven, maar nog slechts roezige lust. Die brengt wellicht verlichting – maar vraag niet voor hoe lang.  

Rombout Oomen schildert graag in serie - zoals zijn Slumberland Manifesto. Hij kiest regelmatig voor groot formaat – wandschilderingen, fabriekvullende doeken in industriegebouwen of gewoon één zijde van een torenflat – zoals Zwaan op de A’DAM-tower aan het IJ. Werken die er niet voor terugdeinzen je iets toe te schreeuwen, al is die roep minder eenduidig dan je denkt. Zoals het werk van Oomen wel expressief is maar nooit schreeuwerig. Wie de tijd neemt om de geëxalteerde beelden op zich in te laten werken ontdekt ergens in de diepte verstilde ontroering. Je gaat vermoeden dat in de donkerste hoek van zijn werk een romantiek element schuil gaat. Zoals gezegd: het snijvlak van tegenstellingen.

http://romboutoomen.eu/

De Breitner Academie 

Wat leer je op de academie? In de opleiding Docent beeldende kunst en vormgeving komen alle beeldende vakgebieden aan bod. Je leert werken in 2D (tekenen, schilderen), 3D (werken in en met ruimte) en 4D (fotografie, video, interactieve installaties, multimedia). Je komt in aanraking met uiteenlopende materialen, zoals hout, metaal, verf, gips en plastic. Ook komen allerlei digitale werkvormen aan bod, zoals animatie en digitale beeldbewerking.

Vakken als onderwijskunde en vakdidactiek gaan over de theorie en praktijk van het lesgeven. Door het vak kunstbeschouwing leer je kijken naar kunst en met het vak kunst- en cultuurgeschiedenis bouw je aan je kunsttheoretische kennis. In technologyLab_ komen wetenschap, kunst en technologie samen. Zo ontwikkel je gevoel voor de traditie van de beeldende kunsten én oog voor de toekomst van het kunstonderwijs.

De Breitner Academie wil de wereld van de beeldende kunst ontsluiten. Dit gebeurt door anderen te leren kunst te maken en te beschouwen. Toekomstige kunstdocenten groeien uit tot een rolmodel, tot een bron van inspiratie. Je bent na je afstuderen dan ook bevoegd om les te geven in het primair onderwijs, vmbo, onder- en bovenbouw havo/vwo en in culturele organisaties. Je wordt een echte nieuwe meester: je zet je makerstalent en je didactische en theoretische kennis in om anderen kunst te leren maken, ervaren en begrijpen. Je bent eigentijds en origineel, je stelt kritische vragen en zet, als het moet, de dingen op hun kop. Met het diploma van de Breitner Academie op zak, kan jij de beeldende kunsteducatie van de 21e eeuw mede vormgeven.https://www.breitner.ahk.nl/