Met V5 naar Wijk aan Zee

 

In Wijk aan Zee bezoeken de leerlingen bunkers die onderdeel uitmaakten van de Atlantikwall; zij krijgen voorafgaand een presentatie over Festung IJmuiden ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Dit alles sluit aan bij de lessen over de Tweede Wereldoorlog en de Duitse bezetting van Nederland.

Tijdens de excursie wandelen we door de duinen van de presentatieruimte naar de bunkers. De leerlingen moeten daarom schoenen aantrekken die daarvoor geschikt zijn. Omdat ze hun tassen mee moeten nemen van de ene naar de andere locatie, is een rugtas het handigst.

Wat achtergrondinformatie: Na 1943 – de krijgskansen kantelden van offensief naar defensief (Stalingrad, Noord-Afrika, lucht-en zeeoorlog) – begon de Duitse bezetter serieus werk te maken met het versterken van de Nederlandse kust, als onderdeel van de Atlantikwall (4500 km van Noord-Noorwegen tot aan de Spaanse noordgrens in Frankrijk), tegen aanvallen vanuit zee. Wiederstandsnesten, Stutzpunkten en Stutzpunktgruppen werden langs de kust gebouwd om een aanval vanuit zee te weerstaan. Een aantal plaatsen, in Nederland drie, werden bijzonder uitgebouwd: Festungen. Deze waren waren van groot strategisch belang (bijv. havens). IJmuiden kreeg deze status en Wijk aan Zee was er een onderdeel van. Een Festung was rondom verdedigd en bestond uit een Seefront, Landfront en een Tiefezone. Van al deze onderdelen is in WaZ een groot aantal restanten aanwezig; deze rondleiding beperkt echter voornamelijk tot het Seefront. In het Seefront van IJmuiden en in het bijzonder WaZ, bevinden zich naast een op zee gerichte geschutsbatterij en een luchtafweerstelling, ook nog twee bijzondere complexen: het hoofdkwartier (M.A.A.201) van de Marine Seeziel-batterijen aan de kust van IJmuiden tot Scheveningen en een radaropstelling.