SMC Excellente school

december 2018

Het St. Michaël College heeft dit jaar opnieuw uit handen van de jury het predicaat ‘Excellente School’ ontvangen, voor zowel de vwo- als de havo-afdeling. Een bijzondere en unieke prestatie!!
Sinds enkele jaren bestaat er voor scholen voor voortgezet onderwijs de mogelijkheid om erkenning te krijgen voor buitengewone kwaliteit: het predicaat ‘Excellente School’. Met dit predicaat wordt de bijzondere kwaliteit van een school onder de aandacht gebracht. Bovendien geeft het een compliment aan iedereen die bijdraagt aan die kwaliteit: leraren, onderwijsondersteunend personeel, leerlingen en hun ouders, managementteam en bestuur. De onderbouwing van de toekenning staat beschreven in het juryrapport.

De jury geeft in het rapport aan dat: “De algemene aanpak van het St. Michaël College erop gericht is leerlingen uit te dagen om hun talenten ten volle te gebruiken. Dat geldt voor veel scholen, maar de mate waarin het excellentieprofiel van het St. Michaël College bij deze doelstelling past, is zonder meer uitzonderlijk”, aldus de jury van de Inspectie van het Onderwijs. “Talentenontwikkeling wordt bereikt door een uitgebreid, gedifferentieerd aanbod van vakken in de onderbouw en in de bovenbouw. Het St. Michaël College gaat ver in de differentiatie van het onderwijsaanbod, geeft uitzonderlijk veel begeleiding in de eerste klas (onder andere via oudere leerlingen die als tutor optreden) en doet veel moeite om zwakke leerlingen aansluiting te laten vinden bij het vwo- niveau. De jury is onder de indruk van de enorme diversiteit van de activiteiten (o.a. reizen naar Spitsbergen en Istanbul). De school stimuleert leerlingen om daarin een initiërende en leidende rol te spelen, en begeleidt hun ontwikkeling in leidinggevende activiteiten buitengewoon goed. Leerlingen benadrukken dat zij zich veilig voelen, dat zij leren anderen te accepteren zoals ze zijn, en dat het St. Michaël College hen stimuleert om initiatieven te ontwikkelen en verantwoordelijkheid te dragen. Er is een uitstekend anti-pestprotocol. Er is een brede zorgstructuur, gericht op het opvangen van verschillende soorten problemen bij leerlingen. De jury, die in opdracht van het  Ministerie van Onderwijs en de onderwijsinspectie haar werk heeft gedaan, concludeert dat de school een relevant excellentieprofiel heeft dat breed geformuleerd is.”

Het predicaat ‘Excellente School’ geldt voor drie jaar (2015-2017). Tot die tijd mag het St. Michaël College zich ‘excellent’ noemen en dit uitdragen.

Juryrapporten

De juryrapporten kunt u via onderstaande links lezen.

 

« ga terug