Stroomstoring opgelost

januari 2017

Als gevolg van de stroomstoring in "groot Amsterdam" was vanaf 04.15 uur de school zonder elektra. Hierdoor waren alle systemen offline en zo ook de verwarming. De temperatuur in het gebouw was hierdoor gedaald tot 8 graden.

Alleen al op basis van de inschatting hoe lang het zou duren om het gebouw weer op bedrijfstemperatuur te kunnen krijgen, gekoppeld aan de beschikbare informatie over de duur van de storing, heeft de schoolleiding om 07.00 uur besloten om de school voor deze dag te sluiten.

Aanvullend speelde een rol dat een deel van ons personeel gebruik maakt van het openbaar vervoer. Zij zouden met veel vertraging de school pas kunnen bereiken. Een ingrijpende beslissing, met name ook vanwege het feit dat er hierdoor schoolexamens moeten worden verplaatst.

Alle leerlingen die schoolexamens moeten maken zijn op de hoogte gebracht door de eindexamen secretaris. Morgen pakken we de se-draad weer op volgens het reguliere schema. De se’s die vandaag zijn vervallen, worden op een later moment ingepland. Hierover wordt morgen met de leerlingen gecommuniceerd.

Inmiddels is de stroom terug en warmt het gebouw weer op. Door het volgen van het noodscenario is er  geen schade ontstaan aan de apparatuur. We zijn weer volledig operationeel.

Er is naar buiten toe gecommuniceerd via de hotline (we hebben er meteen wat foutjes uit kunnen halen) de website, de mail én de social media (vanuit privé-adressen mét stroom).  Dit is ondanks de stroomstoring via het telefoonnet zó goed verlopen dat maar weinig leerlingen toch bij school verschenen.

« ga terug