Kerngegevens

Categorie

Omschrijving

Onderwijsbestuursnummer78001
KvK nummer41231307
Brinnummer02 TZ 00
BankrekeningnummerNL98.RABO.0107315599
Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling
Jaarverslag en jaarrekening Jaarrekening 2016
Statuten Onderwijsstichting St. Michaël Statuten Onderwijsstichting St. Michaël.pdf
Convenant Veiligheid in en om de school Zaanstad Convenant Veiligheid in en om de school Zaanstad.pdf
Integriteitscode Zie Reglement Toezichthoudend bestuur, hoofdstuk 4, art.7
Organigram Organigram
Inspectierapport Vierjaarlijks Inspectierapport (mei 2018)