Deze website gebruikt cookies en scripts om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Oké, ik begrijp het!

Lyceo huiswerkbegeleiding

Lyceo biedt op onafhankelijke locaties en op verschillende scholen extra onderwijsondersteuning voor leerlingen, ook op het Sint Michaelcollege. Lyceo werkt met een eigen wetenschappelijk onderbouwde methode Lyceo Leren Leren©, gebaseerd op de studievaardigheden: plannen, structureren, herhalen en reflecteren. 

Huiswerkbegeleiding

Heb je er moeite mee je huiswerk goed te plannen en ben je op zoek naar een rustige plek om geconcentreerd te kunnen werken? Tijdens de huiswerkbegeleiding word je een groepje van maximaal 7 leerlingen geholpen met plannen door een studentbegeleider, kun je vragen stellen over de stof en wordt er gecontroleerd of je het leerwerk goed kent. Je leert studievaardigheden waar je nu maar ook later veel aan hebt. Zo leren we je om je huiswerk goed in te plannen, geven we je extra uitleg en bieden we een rustige plek om geconcentreerd te werken. Hierdoor heb je minder stress en meer vrije tijd en haal je hopelijk snel betere cijfers. 

Huiswerkklas

Heb je jouw studievaardigheden naar jouw idee goed ontwikkeld, maar heb jij soms moeite jezelf te motiveren zelf aan het werk te gaan? In de huiswerkklas werk je zelfstandig in een groep met maximaal 15 leerlingen en een Lyceo studentbegeleider. De huiswerkklas wordt vaak geadviseerd als afbouwtraject na huiswerkbegeleiding. Als je de studievaardigheden onder de knie hebt na het volgen van huiswerkbegeleiding, is het soms fijn om nog een steuntje in de rug te hebben. Ook in de laatste maand van het schooljaar (met de proefwerkweek) of net voor een SE-week kan een maand huiswerkklas heel nuttig zijn.  

Coaching

Heb je er moeite mee je huiswerk goed te plannen of weet je niet zo goed waarom het niet lukt om goed te leren? In de individuele coaching komen de studievaardigheden (plannen, herhalen, structuren en reflecteren) stap voor stap aan bod en kijk je samen met de studentbegeleider wat jij nodig hebt om de ideale leeromstandigheden te creëren. Een coachtraject bij Lyceo bestaat uit 8 coachingsafspraken van 45 minuten. Er is mogelijkheid om dit traject te verlengen. 

Bijles

Heb je moeite met een of meer vakken of wil je graag extra uitleg voor je toets? Op basis van jouw wensen, gaat de coördinator op zoek naar een beschikte bijlesgever voor het vak waar jij hulp bij nodig hebt (dit kunnen ook meerdere vakken zijn). De coördinator plant de eerste afspraak bij de bijlesgever voor jouw in. Daarna mag je met de bijlesgever zelf verder plannen. Bijlessen kunnen bij Lyceo op het SMC worden afgenomen in 1, 5, 10 of 20 strippen. Een strip staat voor 60 minuten individuele begeleiding. 

Openingstijden en contact

Lyceo is op het St.  Michael College van maandag t/m vrijdag geopend van 14:30-17:30 uur. In toetsweken of met 45-minutenroosters kunnen deze tijden afwijken.  Hebben jij en je ouders vragen over de begeleiding bij Lyceo neem dan contact op met Elbert Top, vestigingscoördinator van Lyceo, via elbert.top@lyceo.nl of bel naar 06 - 8150 9069. 

Tarieven schooljaar 2019-2020

Dienst/Aantal begeleidingsdagen

2

3

4

5

Huiswerkbegeleiding per maand:

€ 233,-

€ 271,-

€ 306,-

€ 321,-

Huiswerkklas per maand: 

€ 97,-

€ 123,-

€ 164,-

-


Losse bijles

€ 40,-

Bijles strippenkaart 5 uur bijles

€ 187,-

Bijles strippenkaart 10 uur bijles

€ 343,-

Bijles strippenkaart 20 uur bijles

€ 635,-

Naast bovenstaande vormen van begeleiding biedt Lyceo ook examentraining. Meer informatie hierover of over bovenstaande begeleiding kun je vinden op lyceo.nl

De huiswerkklas op het St. Michaël College wordt vormgegeven in samenwerking met de organisatie Lyceo

In de huiswerkklas, die aansluit op de lessen, krijgen de leerlingen een plek om onder toezicht rustig en geconcentreerd te werken aan hun huiswerk. De huiswerkklas is géén bijles; de vakinhoudelijke ondersteuning is de taak van de vakdocent en vindt plaats in de les. 

De huiswerkklas wordt voor een deel gesubsidieerd door de school. Ouders betalen een eigen bijdrage die afhankelijk is van het aantal keren dat een leerling gebruik maakt van de huiswerkklas. Een leerling kan naar de huiswerkklas op initiatief van de ouders of n.a.v. een advies van de mentor en/of de docentenvergadering. Ouders, die onvoldoende financiële draagkracht hebben en van wie de zoon/dochter door de docentenvergadering is verwezen naar de huiswerkklas, kunnen een beroep doen op het solidariteitsfonds van de school. De school is van mening dat beperkte financiële draagkracht geen belemmering mag zijn voor deelname aan de huiswerkklas.

Lyceo biedt ook intensievere studiebegeleiding aan, waarbij in kleinere groepen met meer begeleiders wordt gewerkt. Deze vorm van studiebegeleiding wordt niet gesubsidieerd door de school.