Schoolgids

Hier leest u het een en ander over de inrichting van het onderwijs, de leerlingbegeleiding, activiteiten naast de lessen en over financiële zaken. U krijgt antwoord op uw vraag naar de rol van de verschillende begeleiders zoals mentor, afdelingsleider, schooldecaan, leerlingbegeleider, vertrouwenspersoon en vertrouwensarts. Zij zijn degenen die de leerlingen begeleiden bij hun persoonlijke ontwikkeling. Zij bieden daar waar nodig, ondersteuning en hulp bij het oplossen van problemen.

Ook vindt u de belangrijkste adressen, data van vakanties. De bevorderingsnormen en een samenvatting van de afspraken die binnen onze scholengemeenschap gelden.

Tijdens het schooljaar zullen wij u op de hoogte houden van speciale gebeurtenissen. De planning van alle spectrascholaire activiteiten vindt u onder het kopje "spectra", dat u ook op onze website kunt vinden. De schoolleiding brengt een aantal keren per jaar de “Nieuwsbrief” uit. Met deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van de actuele stand van zaken van de school. Ook komend schooljaar zult u de nieuwsbrief, net als veel andere informatie in uw e-mailbox ontvangen.

Wij vertrouwen erop u hier voldoende basisinformatie te geven. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Download hier onze Schoolgids en de Profielkeuzegids:


Schoolgids Profielkeuzegids