Deze website gebruikt cookies en scripts om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Oké, ik begrijp het!

LESSENTABEL IN UREN VOOR KLAS 1

HAVO/VWO

UREN

VWO

UREN

VWOXTRA-STROOM

UREN

Nederlands

3

Nederlands

3

Nederlands

2,5

Frans

2,5

Frans

2,5

Frans (DELE)

2,5

Engels

2

Engels

2

Engels (Cambridge)

2

Geschiedenis

1,5

Geschiedenis

1,5

Geschiedenis

2,0

Aardrijkskunde

1,5

Aardrijkskunde

1,5

Aardrijkskunde

2,0

Levensbeschouwelijk vormingsonderwijs

1,5

Levensbeschouwelijk
vormingsonderwijs

1,5

Levensbeschouwelijk
vormingsonderwijs

1,5

Wiskunde

3

Wiskunde

3

Wiskunde

2,5

Biologie

1

Biologie

1

Biologie

1

Onderzoeken & ontwerpen

2

Onderzoeken & ontwerpen

2

TNO

3

Lichamelijke oefening

3

Lichamelijke oefening

3

Lichamelijke oefening

3

Muziek

1

Muziek

1

Muziek

1

Beeldende vorming

1,5

Beeldende vorming

1,5

Art &design

1,5

Mentoruur

1,5

Mentoruur

1,5

Mentoruur

1,5

ICT-project

1

ICT-project

1

ICT-project

0,25

Accentmodule

Reken/Taalmodule

1

Accentmodule

1

Accentmodule

1