LESSENTABEL IN UREN VOOR KLAS 1

HAVO/VWO

UREN

VWO

UREN

VWOXTRA-STROOM

UREN

Nederlands

3

Nederlands

3

Nederlands

2,5

Frans

2,5

Frans

2,5

Frans (DELE)

2,5

Engels

2

Engels

2

Engels (Cambridge)

2

Geschiedenis

1,5

Geschiedenis

1,5

Geschiedenis

2,0

Aardrijkskunde

1,5

Aardrijkskunde

1,5

Aardrijkskunde

2,0

Levensbeschouwelijk vormingsonderwijs

1,5

Levensbeschouwelijk
vormingsonderwijs

1,5

Levensbeschouwelijk
vormingsonderwijs

1,5

Wiskunde

3

Wiskunde

3

Wiskunde

2,5

Biologie

1

Biologie

1

Biologie

1

Onderzoeken & ontwerpen

2

Onderzoeken & ontwerpen

2

TNO

3

Lichamelijke oefening

3

Lichamelijke oefening

3

Lichamelijke oefening

3

Muziek

1

Muziek

1

Muziek

1

Beeldende vorming

1,5

Beeldende vorming

1,5

Art &design

1,5

Mentoruur

1,5

Mentoruur

1,5

Mentoruur

1,5

ICT-project

1

ICT-project

1

ICT-project

0,25

Accentmodule

Reken/Taalmodule

1

Accentmodule

1

Accentmodule

1