Deze website gebruikt cookies en scripts om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Oké, ik begrijp het!

Rechten en plichten

Het St. Michaël College vindt het belangrijk ouders te betrekken in het leerproces van hun zoon of dochter. De samenwerking tussen school en ouders staat daarbij centraal. U mag als ouder een aantal zaken van school verwachten; andersom hebben wij ook verwachtingen naar ouders toe.

Voorlichting:

 • ouderavond aan het begin van ieder schooljaar;
 • ouderavond over de profielkeuze;
 • studiekeuze-avond voor de leerlingen;
 • informatieavonden over de in- en uitstroom van leerlingen;
 • het organiseren van een beroepenspeeddate voor leerlingen door ouders;
 • voorlichtingsavond over de determinatie.

Leerresultaten:

 • ouderworkshop over huiswerk en planning;
 • twee keer per jaar tafeltjesavond;
 • sociale vaardigheidstraining voor leerlingen;
 • faalangsttraining voor leerlingen.

Spectrascholair:

 • werkweken;
 • stedenreizen;
 • culturele avonden;
 • pannekoekenactie.

 

De mentoren spelen bij deze samenwerking een belangrijke rol. Zij onderhouden de directe contacten met de ouders door middel van gesprekken op school, het sturen van e-mail en telefoongesprekken. De school hecht veel waarde aan de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van mentoren, ouders, leerlingen en docenten voor de studievoortgang en het welbevinden van onze leerlingen.

Wat verwachten wij van onze ouders?

 • Interesse voor het schoolwerk en hulp bieden bij het maken, leren en plannen van huiswerk. Dit laatste geldt vooral voor leerlingen in de onderbouw.
 • Toezicht houden op het gebruik van multimedia.
 • Uw kind(eren) stimuleren en motiveren.
 • Het bijhouden van de resultaten door regelmatig in Magister te kijken.
 • De mentor informeren van een gewijzigde gezinssituatie (scheiding, sterfte, ernstige ziekte, verstoorde relaties binnen het gezin enz.).
 • Indien nodig zorg delen met de mentor en/of afdelingsleider.