Deze website gebruikt cookies en scripts om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Oké, ik begrijp het!

St. Michaël College erkende Academische Opleidingsschool (AONHW)

30 juni 2020

Dit mooie bordje prijkt vanaf augustus aan onze SMC-gevel! Per 1 augustus zal het SMC als volwaardig partner toetreden tot de Academische Opleidingsschool Noord-Holland West (AONHW), een samenwerking tussen verschillende v.o.-scholen en de instituten voor lerarenopleidingen van de HvA, UvA en VU.

In de toekomst van het opleiden van leraren spelen v.o.-scholen een steeds belangrijker rol als de plek waar studenten aan de lerarenopleidingen zich in het leraarsvak in de praktijk kunnen bekwamen. De laatste jaren is er vanuit de overheid en de instituten voor lerarenopleidingen daarom ingezet op samenwerkingsverbanden waarbij lerarenopleidingen en v.o.-scholen in nauwe samenwerking vormgeven aan het praktijkleren van studenten. Doel daarvan is om studenten nog veel beter voor te bereiden op het beroep van leraar en de toekomst zal zijn dat studenten alleen nog op erkende opleidingsscholen terecht kunnen voor hun stages en voor het leren in de praktijk.

Omdat het SMC al jaren studenten van de lerarenopleidingen begeleidt en omdat we dat graag blijven doen, is er achter de schermen dit jaar hard gewerkt om formeel toe te mogen treden tot de AONHW. Om te kunnen voldoen aan de door de NVAO aan opleidingsscholen gestelde criteria, heeft er dit schooljaar daarom al veel ontwikkeling plaatsgevonden om te komen tot intensievere stagebegeleiding en om een uitgebreid opleidingsaanbod te realiseren voor studenten die bij ons ‘het vak komen leren’. Het SMC wil op deze wijze ook graag duurzaam bijdragen aan goed onderwijs in de regio, temeer wij menen studenten veel te kunnen bieden. Denk hierbij aan een veelzijdig onderwijsaanbod en een schoolklimaat dat gericht is op zorg voor elkaar en op ontwikkeling, waarbinnen studenten aan de lerarenopleidingen goed kunnen gedijen en ontwikkelen. Daarnaast levert de aanwezigheid van studenten met de nieuwste en frisse onderwijsinzichten ons ook veel op. Tot slot is het nooit in ons nadeel als veel studenten het SMC hebben leren kennen en later de weg naar ons weer terug weten te vinden, met het oog op toekomstige vacatures.  

Wij zijn heel blij dat we na een uitvoerig jaar van assessments en gesprekken nu formeel mogen toetreden, zodat het SMC ook via het opleiden van studenten kan bijdragen aan goed onderwijs. 

Alexander Auerbach
Coördinerend schoolopleider / afdelingsleider« ga terug