Deze website gebruikt cookies en scripts om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Oké, ik begrijp het!

Klas 4 en 5 havo

De bovenbouw van de havo duurt 2 jaar. De leerling volgt in de bovenbouw vakken waarvoor de leerling zelf een vakkenpakket samen stelt dat bestaat uit alle vakken van het gemeenschappelijk deel, de vakken uit het profieldeel en één vak uit het vrije deel. Daarnaast schrijft de leerling in de examenklas een profielwerkstuk.

De vakken zijn ingedeeld in drie groepen:

1. Het gemeenschappelijk deel is voor alle leerlingen hetzelfde. De vakken die hieronder vallen zijn:

  • Nederlands
  • Engels
  • maatschappijleer
  • lichamelijke opvoeding
  • culturele kunstzinnige vorming (wordt afgesloten in klas 4)

2. De leerling heeft verder de keuze uit een van de vier profielen 

3. Vrije ruimte: de leerlingen kiezen nog één vak. Leerlingen hebben de ruime keuze uit:

  • informatica
  • natuur, leven en technologie (NLT)
  • bewegen, sport en maatschappij (BSM)
  • een vak uit een ander profiel

Randvoorwaarde bij de keuze in de vrije ruimte is wel dat de keuze in het rooster moet passen. Afhankelijk van de keuze kan er een dubbelprofiel ontstaan.