Deze website gebruikt cookies en scripts om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Oké, ik begrijp het!

Kerngegevens

Categorie

Omschrijving

Onderwijsbestuursnummer78001
KvK nummer41231307
Brinnummer02 TZ 00
BankrekeningnummerNL98.RABO.0107315599
Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling.pdf
Bestuursverslag en jaarrekening Bestuursverslag en jaarrekening 2018.pdf
Statuten Onderwijsstichting St. Michaël Statuten Onderwijsstichting St. Michaël.pdf
Reglement Onderwijsstichting St. Michaël 2019 Reglement Onderwijsstichting St. Michaël.pdf
Convenant Veiligheid in en om de school Zaanstad Convenant Veiligheid in en om de school Zaanstad.pdf
Integriteitscode  Integriteitscode SMC nov. 2019.pdf 
Organigram Organigram.pdf
Inspectierapport Vierjaarlijks Inspectierapport (mei 2018).pdf
Juryrapport Excellente School Juryrapport Excellente Scholen 2019-2021.pdf
Managementstatuut Managementstatuut 2019.pdf