Van groep 8 naar SMC

Een spannende tijd is aangebroken: in groep 8 wordt de basisschool misschien wel ingeruild voor het SMC. Naast de open dagen, geeft deze website ook alvast een indruk van onze school.

 

 

Voor ouders/verzorgers:

Op donderdag 24 november en woensdag 14 december 2016 zijn op het St. Michaël College twee voorlichtingsavonden gehouden. Deze avonden waren alleen voor ouders/verzorgers van leerlingen uit groep 8. De avonden bestonden uit twee delen: algemene voorlichting over het voortgezet onderwijs en de aanmelding en inschrijving en specifieke schoolinformatie van het SMC. Voor de ouders die de presentaties nog willen nalezen of er niet bij konden zijn: u kunt ze hier nalezen.

 

Voor leerlingen van groep 8:

Op woensdagmiddag 25 januari 2017 en woensdagmiddag 15 februari 2017 zijn er kennismakingsmiddagen voor leerlingen. Ze volgen dan een aantal lessen en maken een leswisseling mee. Ze ervaren het gebouw, de schoolbevolking, de verplaatsingen van les naar les, de docenten en de manier van werken.  

Inschrijving voor één van deze middagen kan via www.deoverstapzaanstreek.nl

Voor ouders èn leerlingen:

Op dinsdag 7 februari 2017 is er vanaf 19.00 Open Huis voor ouders en leerlingen. Op deze avond presenteren de diverse vakken zich en kunnen ouders en leerlingen kennis nemen van ons aanbod op het gebied van ondersteuning en begeleiding en talentontwikkeling en op het gebied van buitenschoolse activiteiten ( bij ons Spectra geheten).

Inschrijving voor het Open Huis is niet nodig; iedereen is van harte welkom vanaf 19.00 uur. Kom vooral lekker op de fiets; die parkeert u gemakkelijk voor de deur. 

Hier kunt u de AANMELDINGS- & INSCHRIJVINGSPROCEDURE  HAVO/VWO St. Michaël College  2017-2018 vinden.