Van groep 8 naar SMC

Een spannende tijd is aangebroken: in groep 8 wordt de basisschool misschien wel ingeruild voor het SMC. Naast de open dagen, geeft deze website ook alvast een indruk van onze school.

 

 

Voor leerlingen

Op de volgende data zijn er open lesmiddagen voor groep 8-leerlingen.

  • 16 januari 2019 - van 13.30 uur tot uiterlijk 16.00 uur
  • 6 februari 2019 - van 13.30 uur tot uiterlijk 16.00 uur
  • 14 februari  2019 - van 15.30 uur tot 17.00 uur.

Op deze middagen maken de leerlingen kennis met de school en volgen zij een paar lessen.
Zij kunnen ook kennismaken met onze vwoXtra-stroom, met het Technasium (havo én vwo) én met de vele buitenschoolse activiteiten (Spectra).

Inschrijven voor deze middagen kan via  www.povo-zaanstreek.nl (vanaf 1 november 2018).

Voor ouders/verzorgers:

Op dinsdag 27 november 19.30u en maandag 10 december 19.30u 2018 worden op het St. Michaël College twee voorlichtingsavonden gehouden. Deze avonden worden georganiseerd voor ouders/verzorgers van leerlingen uit groep 8. De avonden bestaan uit twee delen: algemene voorlichting over het voortgezet onderwijs en de aanmelding en inschrijving en specifieke schoolinformatie van het SMC. Ouders kunnen zich aanmelden via de website van POVO-Zaanstreek. De avonden duren tot ongeveer 21.30u. 

Voor ouders én leerlingen:

Op dinsdag 5 februari 2019 is er vanaf 18.00 Open Huis voor ouders en leerlingen. Op deze avond presenteren de diverse vakken zich en kunnen ouders en leerlingen kennis nemen van ons aanbod op het gebied van ondersteuning en begeleiding en talentontwikkeling en op het gebied van buitenschoolse activiteiten ( bij ons Spectra geheten).

Inschrijving voor het Open Huis is niet nodig; iedereen is van harte welkom vanaf 18.00 uur. Kom vooral lekker op de fiets; die parkeert u gemakkelijk voor de deur.

Voor uitgebreide informatie over aanmelden en inschrijven verwijzen wij u naar deze pagina.

De Keuzegids 'De Overstap' van voorgezet onderwijs Zaanstad vind je hier