Spectramissie

‘Spectra’ (het meervoud van spectrum) betekent ‘verscheidenheid van kleuren’. In het geval van het SMC houdt dit ‘verscheidenheid aan kleurrijke activiteiten’ in.

Hiermee worden activiteiten zoals werkweken, reizen, excursies, sportdagen, toneel, muziekconcerten en het kerstproject bedoeld. Ze vinden buiten de les plaats en vallen onder de noemer spectrascholair.

Alle activiteiten zijn van een ‘kwaliteitskenmerk’ voorzien. Met deze kwaliteitseisen kan het niveau van bijvoorbeeld de reizen, de werkweken en de kwaliteit van de muziek verbeteren. Ook wordt er op toegezien dat de brandveiligheid tijdens feesten goed is.

Het belang van het spectrascholaire aspect wordt genoemd in het schoolplan. De belangrijkste reden hiervoor is, dat wij naast een leerinstituut ook een leefgemeenschap voor de leerlingen willen zijn. Een plek waar méér gebeurt dan alleen leren binnen de schoolvakken.

De leerlingen leren op deze wijze hun talenten te ontplooien en te benutten. Dit kan een aanvulling zijn op de al bestaande talenten die in de reguliere onderwijssituatie worden benut. In spectrascholair verband leren de leerlingen om verantwoordelijkheid te dragen voor allerlei activiteiten die zij organiseren. Zij ontwikkelen daardoor sociale vaardigheden en maken meer gebruik van hun ‘emotionele’ intelligentie. Bij grote projecten verkrijgen zij inzicht in onderhandelingstechnieken en leren ze de samenhang zien tussen de verschillende onderdelen van een organisatie.

Veel vóór leerlingen georganiseerde activiteiten, worden ook dóór leerlingen georganiseerd. Wij hopen dat dit steeds op een positieve wijze ‘spectaculair’ zal bijdragen aan de sfeer op school.

Bij de spectrascholaire activiteiten die niet direct door de leerlingen worden georganiseerd, wordt zoveel mogelijk gestreefd naar integratie met de schoolvakken.