Sociale projecten

Een deel van de spectrascholaire activiteiten is niet op de leerlingen toegespitst, maar op anderen. Er worden meerdere projecten georganiseerd om geld in te zamelen voor goede doelen, en de leerlingen van de sociale commissie zetten zich ook persoonlijk in voor hun medemens.

Elke drie jaar kiest het SMC een ander goed doel waar geld voor wordt ingezameld. De school zet zich dit jaar in voor de Stichting The Gambian Children First. Deze stichting levert een bijdrage aan de scholing en ontwikkeling van tieners in Gambia (West-Afrika) waardoor hun kansen op betaald werk en een beter bestaan toenemen.

De stichting steunt al sinds 2002 jonge tienermeiden in Gambia (West-Afrika) door het betalen van schoolgelden (± 155 euro per jaar) in het lager beroepsonderwijs. Zij richten zich vooral op de meiden die uit straatarme gezinnen komen. Meiden die geen ouders meer hebben, of meiden die een kind hebben en er grotendeels alleen voor staan.

Gelet op de ontwikkelingen van de laatste paar jaar is er in Gambia een belangrijke nieuwe behoefte ontstaan: het tegengaan van de migratie naar Europa. Van het totaal aantal Afrikaanse vluchtelingen dat in 2015 in Europa  komt 7% uit Gambia, dat komt neer op zo’n 10.000 Gambianen. De stichting is dan ook van mening dat niet langer alleen meisjes, maar ook de jongens de kans moeten krijgen om een vak te leren. Op deze bescheiden wijze wil de stichting een bijdrage leveren om de vluchtelingenstroom tegen te gaan en de Gambiaanse jeugd een gezonde toekomst te bieden. In hun eigen land!

De scholen waar de stichting mee samenwerkt zijn lokale “skillcenters” (ambachtsscholen). De Gambiaanse overheid toetst deze lagere beroepsonderwijs-instellingen weliswaar op kwaliteit maar verleent geen subsidies. Zowel de scholen als de studenten moeten dus zelf aan financiële middelen zien te komen. Door het betalen van schoolgelden kunnen wij het mogelijk maken voor ambitieuze tieners om een 2- of 3-jarige opleiding op een van deze skillcenters te volgen. Zij leren een vak waarna zij aan de slag kunnen in een hotel (administratief werk of in de keuken), een eigen naaiateliertje kunnen beginnen of als automonteur, elektricien of timmerman een baan vinden.  Maar zij leren ook voor zichzelf opkomen, krijgen voorlichting over anticonceptie en hygiëne.

Deze leergierige jonge vrouwen en mannen willen dolgraag een kans krijgen om een eigen bestaan op te bouwen in hun eigen land. Wij willen hen daar graag in ondersteunen.

Voor wie meer wil weten, kan de website van The Gambian Children First bezoeken.