Wij zijn een méér dan bijzondere school: "Omdat je méér wilt".

In 1956 heeft een actieve groep ouders ervoor gezorgd dat er in Zaandijk een katholieke middelbare school kon starten: het St. Michaël College. Onze school is een havo-vwo school met een open karakter, waar we met respect willen omgaan met verschillende meningen en levensvisies en waar iedere leerling welkom is.

Informatieavonden - december 2016

Op donderdag 24 november en woensdag 14 december 2016 zullen op het St. Michaël College twee voorlichtingsavonden gehouden worden voor ouders van leerlingen uit groep 8. Deze avonden bestaan uit 2 delen: algemene voorlichting over het voortgezet onderwijs en specifieke schoolinformatie van het SMC.

De onderbouw

De eerste twee jaren van het voortgezet onderwijs noemen we ‘onderbouw’. In de onderbouw hebben scholen een redelijke mate van beleidsvrijheid om hun onderwijsprogramma invulling te geven. Scholen dienen zich van overheidswege te houden aan 38 globaal geformuleerde, meer op het leerproces gerichte, doelen. Op welke wijze de school werkt aan de leerdoelen hangt af van de visie van school. De inrichting van het onderwijs kan per school verschillen.

Kernpunt in de onderbouw is het begrip samenhang. Vaksecties worden uitgedaagd om initiatieven te ontwikkelen die de samenhang tussen de vakken bevorderen. Zo werken op het SMC werken meerdere secties samen om vakoverstijgende excursies te organiseren. Daarnaast stemmen de verschillende vakgroepen het aanleren van vaardigheden op elkaar af door middel van de 'Doorlopende Leerlijnen'.

In de eerste jaarlaag kennen wij 3 soorten klassen. De leerlingen starten in een havo/vwo-brugklas, een vwo-klas of in de vwoXtra-klas. Meer informatie over deze indeling vindt u o.a. in het tabblad 'Onderwijsaanbod'.

De school richt het onderwijsprogramma in op het niveau van de leerling. Binnen elke soort klas is het onderwijsprogramma aangepast aan het niveau en het leertempo van de leerlingen.

Naast de verplichte vakken kiezen alle leerlingen in klas 1 en 2 een keuzevak, de zogeheten 'Accentmodule'. Deze module sluit aan op hun eigen talenten en interesses.

Op het SMC werken wij in lesuren van 60 minuten. Het 60-minutenrooster zorgt ervoor dat de leerlingen minder vakken op een dag hebben. De leerlingen hoeven wat minder boeken mee te nemen en hebben voor minder vakken huiswerk. Een lesuur van 60 minuten biedt de docent de mogelijkheid de lessen afwisselender en gevarieerder te maken. Bovendien is er meer tijd voor uitleg aan die leerlingen die dat nodig hebben, terwijl de andere leerlingen dan zelfstandig kunnen werken.

Alle leerlingen werken met een laptop. Meer informatie hierover vindt u hier.