Spectraregels

Sinds september 2011 wordt er geen licht-alcoholische drank (bier, wijn en Breezers) meer geschonken op feesten voor de bovenbouw. Daarnaast is het verboden om zelf drank en/of drugs mee te brengen naar de schoolfeesten (dit geldt ook voor de drank en/of drugs die voorafgaande aan het schoolfeest al in een kluisje is verstopt). Leerlingen die vooraf alcoholische drank hebben gedronken, worden NIET toegelaten.

In het kort de regels bij de verschillende schoolfeesten:

  • Voor alle klassen tijdens de schoolfeesten: niet roken en geen alcoholische drank.
  • Zaanse Schans is verboden gebied net voor, tijdens en net na alle vrijdagavondactiviteiten.
  • Voordrinken is verboden.
  • Gebruik van drugs/in bezit hebben van drugs is verboden.
  • Het personeel mag tijdens vrijdagavondactiviteiten altijd de inhoud van kluisjes controleren.
  • Introducees zijn niet toegestaan bij alle party’s en loungefeesten.
  • Bij Michael Talent zullen wel introducees worden toegelaten. Alleen gezinsleden zijn welkom, desgevraagd op vertoon van legitimatie. Bij de Kerstmarkt, Candle Light en toneelvoorstellingen zal deze regel soepeler gehanteerd worden.
  • Mocht een leerling toch betrapt worden op overtreding van deze regels dan volgt er altijd een korte en lange termijn-straf: Verwijdering van het feest nadat je ouders zijn ingelicht (afhalen door je ouders of zo nodig met de taxi naar huis; je moet dus zelf weten waar je ouders te bereiken zijn). Schriftelijk contact of persoonlijk gesprek met ouders, aan de hand waarvan de straf bepaald wordt.