Wij gaan (ver)bouwen!

april 2018

Wat een mijlpaal in onze schoolgeschiedenis!! Opnieuw kunnen wij een verbetering aan onze accommodatie in gang gaan zetten.
In het persbericht kunt u lezen dat het College van de Gemeente Zaanstad deze week  voor zowel een noodzakelijke uitbreiding, een renovatie en voor de bouw van een passende werkplaats voor onze Technasiumstroom, akkoord heeft gegeven.
De aanpassingen aan het gebouw  en de realisatie van de Technasiumwerkplaats stellen ons in staat om blijvend innovatief en eigentijds aan te bieden aan al onze leerlingen.

Wij zijn buitengewoon verheugd en houden u op de hoogte van het vervolg.

De schoolleiding van het St. Michaël College


19 april 2018

Geld voor uitbreiding en renovatie St. Michaël College

Enige Technasium van Zaanstad krijgt werkplaats

Het Sint Michaël College (SMC) kan zijn gebouw gaan uitbreiden en renoveren. Het college van Zaanstad heeft hiervoor geld beschikbaar gesteld. Ook het SMC zelf gaat een substantiele financiële bijdrage leveren. Het SMC kan nu het huidige schoolgebouw met 780 m2 uitbreiden. Daarnaast wordt het uit de jaren 60 stammende deel van het schoolgebouw gerenoveerd. Ook wordt geld vrijgemaakt voor een Technasiumwerkplaats. Met de investering van bijna €4 miljoen en de bijdrage het SMC zelf, zorgt Zaanstad ervoor dat de huisvesting van het SMC klaar is voor de komende 25 jaar. Het SMC is de laatste school voor Voortgezet Onderwijs die vernieuwd wordt. Eerder werd onder andere het Pascal College vernieuwd (2013) en kreeg Praktijkschool De Faam nieuwe huisvesting (2015).
 
Wethouder onderwijs Sanna Munnikendam: ‘We moeten zorgen voor schoolgebouwen waar leerlingen op een goede manier kunnen werken aan hun toekomst. De andere scholen voor voortgezet onderwijs in Zaanstad staan er goed voor en is het belangrijk dat we ook het Sint Michaël College klaar maken voor de toekomst. In dit geval ben ik extra blij dat we kunnen helpen het Technasium een nog betere plek te geven. Voor Zaanstad is het Technasium een unieke en waardevolle aanvulling op het bestaande onderwijsaanbod’.
 
Rector van het SMC Elly van Eerden :‘De beslissing van het college bij monde van wethouder Sanna Munnikendam  is door ons met gejuich ontvangen. Het geeft ons de mogelijkheid onze oudbouw te renoveren en uit te breiden. Ook dat gebouwdeel wordt dan weer moderne  huisvesting voor de jeugd van Zaanstad. En met een goed geoutilleerde Technasiumwerkplaats realiseren we een leeromgeving waar we aan onze havo-en vwoleerlingen eigentijds projectonderwijs bieden . Elk project ontstaat in samenwerking met het hoger onderwijs en het Zaanse bedrijfsleven. Met deze toezegging van het college gaan we voortvarend aan de slag met de bouwvoorbereidingen.’


 
 

Technasium krijgt werkplaats
Het SMC heeft het predicaat Technasium verkregen en is daarmee de enige school in Zaanstad. Dit predicaat is weggelegd voor een beperkt aantal scholen. Het Technasium is een onderwijsformule voor havo-en vwoleerlingen met interesse in technische vakken en projecten. Het vak Onderzoek en Ontwerpen staat in het Technasium centraal en is een erkend eindexamenvak. De opdrachten komen vanuit de praktijk en worden onder andere vanuit het Zaanse bedrijfsleven en ’t Lokaal aangedragen. Voor het Technasium wordt een speciale werkplaats ingericht, zodat dit onderwijs ook praktisch uitvoerbaar, zichtbaar en aantrekkelijk is. Vooralsnog beschikt het SMC nog niet over deze werkplaats. Als de bijbehorende werkplaats niet gerealiseerd wordt, dan verliest de school het predicaat. Het Technasium heeft een aantoonbare meerwaarde voor het onderwijs en het bedrijfsleven in Zaanstad. Aangezien het SMC ook zelf bijdraagt door een investering in de inrichtingskosten van de werkplaats, is een extra bijdrage vanuit de gemeente een goed te verantwoorden investering.
 
Zorgen voor goede huisvesting
De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen in het basis-, (voortgezet) speciaal en voortgezet onderwijs. Schoolbesturen kunnen jaarlijks aanvragen indienen voor de bekostiging van diverse huisvestingszaken. Het schoolbestuur van het SMC heeft in 2017 een aanvraag ingediend voor renovatie/levensduur verlengend onderhoud, de uitbreiding van het schoolgebouw inclusief de realisatie van een werkplaats voor het Technasium en de ‘inventaris eerste inrichting’ voor in totaal 150 leerlingen.
De ‘reguliere’ uitbreidingen en de eerste inrichting vallen onder de zorgplicht die de gemeente heeft. Voor een renovatie is dat niet per definitie het geval. Het college is van mening dat investering in de renovatie hier goed te verantwoorden is. De renovatie zorgt er namelijk voor dat de levensduur van het gebouw verlengd wordt. Hiermee is het een goed en financieel voordeliger alternatief dan kiezen voor nieuwbouw. Met de renovatie kan het SMC voor de komende 25 jaar weer worden voorzien van goed uitgeruste en adequate huisvesting.

BRON: http://news.smart.pr/gemeentezaanstad/persbericht-geld-voor-uitbreiding-en-renovatie-sint-michael-college

« ga terug