Ouderbetrokkenheid

Alle ouders met één of meer kinderen op het SMC zijn automatisch lid van de Oudervereniging St. Michaël College. Het bestuur van de oudervereniging bestaat momenteel uit 11 leden en komt ongeveer 6 maal per jaar bijeen. Het bestuur komt graag in contact met ouders die een bijdrage willen leveren in het bestuur.

Het bestuur van de oudervereniging:

  • is de spreekbuis van ouders naar de schoolleiding;
  • houdt zich op de hoogte van alle ontwikkelingen op school;
  • beheert het solidariteitsfonds, dat ouders een financiële ondersteuning kan geven voor verplichte activiteiten;
  • organiseert thema-avonden;
  • organiseert de diploma-uitreiking;
  • is het platform voor ouders die deelnemen in diverse geledingen, zoals de medezeggenschapsraad en het stichtingsbestuur;
  • heeft tijdens iedere vergadering een ‘open stoel’ voor ouders die eens een vergadering willen bijwonen.

Meer informatie over de oudervereninging vindt je hier

Solidariteitsfonds

Het solidariteitsfonds is een fonds dat een bijdrage kan leveren aan buitengewone kosten, voor ouders/verzorgers die financieel niet in staat zijn om deze kosten te dragen. Hierbij moet men in het bijzonder denken aan de reizen van de spectrascholaire activiteiten, laptop-kosten of huiswerkklas.
De gedachte achter het fonds is dat een ernstig tekort aan financiële middelen niet de reden mag zijn dat leerlingen niet met de reizen mee kunnen of van de noodzakelijke lesvoorzieningen gebruik kunnen maken. Wanneer ouders niet de mogelijkheid hebben om hiervoor geld vrij te maken binnen het gezinsbudget, kan het solidariteitsfonds hierin een bijdrage voor u leveren.