Geschiedenis Zaanstreek

Met klas 2 gaan we op excursie in de directe omgeving, namelijk naar de Zaanse Schans.

In de lessen voorafgaande aan de excursie krijgen de leerlingen inhoudelijke informatie over de ontstaansgeschiedenis van de Zaanse Schans.  Op de dag zelf begint de excursie met een instructie op school, vervolgens gaan de leerlingen in groepjes op onderzoek op de Zaanse Schans. Daarna komen zij terug op school voor de verwerking van de opdracht. Het is de bedoeling dat de opdracht dezelfde dag is afgerond.