Natuurhistorisch Museum Rotterdam

Binnen het vak biologie is het begrip evolutie heel belangrijk. Vandaar dat wij in de bovenbouw de leerlingen een opdracht geven zich hierin te verdiepen in een museum. De komende jaren zal dit het Natuurhistorisch Museum Rotterdam zijn.

De leerlingen uit V5 en Havo 4 werken in groepen en krijgen van te voren een opdracht om de evolutie van een organisme aan de hand van een aantal vragen uit te diepen. Dit kan de evolutie van bacteriën zijn, maar ook die van de ammonieten, inktvissen en olifanten en vogels.

Leerlingen werken thuis al wat mogelijk uit en verdiepen zich verder in de stukken die in het museum zijn te vinden. Als afsluiting geven ze in het museum een presentatie aan elkaar waarbij het belangrijk is om de stukken in het museum zo veel mogelijk te gebruiken om de uitleg te verduidelijken.

Op deze manier wordt de abstracte theorie van evolutie heel concreet gemaakt.