Medezeggenschap op het SMC

Er zijn diverse partijen betrokken bij een school: personeel, leerlingen en ouders. En natuurlijk het bestuur als verantwoordelijke leiding voor het beleid van de school.

In de medezeggenschapsraad praten en beslissen personeelsleden, ouders en leerlingen mee over belangrijke zaken die op school spelen. Op deze manier kunnen zij invloed uitoefenen op het beleid van de school.

De “spelregels” voor de medezeggenschapsraad liggen vast in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) die is ingevoerd in 2007. De MR van het SMC heeft deze verwerkt in haar reglement en statuut.
De MR mag over alles praten wat met de school te maken heeft. Ook kan de MR gevraagd of ongevraagd een standpunt kenbaar maken.

Leden van de MR

Voorzitter en namens docenten:vacature
Secretaris en namens docenten:Dhr. O. van Vliet
Penningmeester en namens ouders:Mevr. S. Beumer
  
Namens de docenten: Mevr. F. Brolsma
 Dhr. J. Doeven
 Dhr. B. Koeten
Dhr. B. de Gier
 Dhr. A. Lindner
  
Namens de ouders: Dhr. H. v.d. Werfhorst
 Dhr. S. Wouda
  
Namens de leerlingen: Zoë Brussel, klas 5
 Ilse Hendriks, klas 5
 Bradley Janssen, klas 5

 

Notulen

Van de vergaderingen worden notulen gemaakt. Deze notulen kunt u vinden in de MR-pagina op de ouder-, leerling- en personeelsportaal