Deze website gebruikt cookies en scripts om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Oké, ik begrijp het!

vwoXtra in de bovenbouw

De leerlingen die voor vwoXtra in de bovenbouw kiezen zitten niet meer bij elkaar in één klas, maar hebben wel dezelfde mentor. Dit betekent dat het programma voor de bovenbouw er anders uitziet dan in de onderbouw. Zij mogen twee extra vakken binnen de profielkeuze kiezen, die niet ingeroosterd worden. Dit vraagt grote zelfstandigheid van de leerling.  Waar mogelijk kan de leerling lessen volgen, eventueel ten koste van een ander vak.

Naast het reguliere taalonderwijs kunnen leerlingen de volgende internationaal erkende diploma’s halen: Cambridge Engels (Advanced- en Proficiency), Frans DELF (ERK B1 en B2), Goethe Zertifikat Deutsch (ERK A2 – B1 – B2) en Spaans DELE ( A1/ A2/ B1). Gedurende het jaar kunnen leerlingen die uitmunten in Engels geselecteerd worden om vervroegd examen te doen in 5 vwo.

Vervroegd examen

Als een leerling in 5 vwo vervroegd examen in een vak wil doen, wordt gekeken naar de mogelijkheden om dit te begeleiden en volgt indien mogelijk een maatwerktraject. 
 

 

Olympiades

De leerlingen worden gestimuleerd aan olympiades mee te doen op het gebied van wiskunde, biologie, Informatica en aardrijkskunde en het volgen van Masterclasses.
In V6X zal afronding van het programma in het eerste semester plaatsvinden en zal de nadruk liggen op het behalen van het diploma.
 

(Maatschappelijke) stage in V4X van 20 uur

De leerlingen zoeken zelf een stageplek en worden hierin begeleid door de mentor.
 

Workshops in V4X en V5X

Er worden jaarlijks drie workshoprondes gehouden, waarbij leerlingen steeds de keuze hebben uit minimaal drie verschillende workshops. 
Voorbeelden:
  • Fotografie met een spiegelreflexcamera
  • Arduino Game Programmeren
  • Kookworkshop
  • EHBO voor dieren
  • Circulaire economie en afvalverwerking
  • Met je handen in de klei
  • Veteraan in de klas

Stage in het kader van beroepskeuze in V5X

In overleg met de decaan kan een extra stage gedaan worden.
 

Het volgen van een Masterclass aan de universiteit in V5X

Leerlingen kunnen kiezen uit een breed scala van onderwerpen. Zij gaan daarvoor in de meeste gevallen vier middagen naar de universiteit om colleges op wetenschappelijk niveau te volgen. De collegereeks wordt afgesloten met een groepspresentatie.
 

Passie & Kennisproject in V6X

Het ontwerpen en begeleiden van een project in de Kangoeroegroep van de basisschool. Leerlingen uit V6X bedenken zelf een project dat zij in twee keer anderhalf uur met de Kangoeroegroepleerlingen doen. Er vindt een uitgebreid voortraject en begeleiding vanuit de mentor en leerkrachten van de Kangoeroegroep plaats. Voorbeelden van projecten zijn Achtbanen, Een duurzaam product ontwerpen en presenteren en Het Ontwerpen van een escaperoom.
 

Presentatie Profielwerkstuk in V6X

In 6vwo ronden alle leerlingen hun profielwerkstuk af. De V6X-leerlingen geven ook een presentatie over het gekozen onderwerp.
Hierbij zijn ouders, begeleiders, docenten en leerlingen uit V5X aanwezig.