Deze website gebruikt cookies en scripts om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Oké, ik begrijp het!

Van groep 8 naar SMC

Een spannende tijd is aangebroken: in groep 8 wordt de basisschool misschien wel ingeruild voor het SMC. Naast de open dagen, geeft deze website ook alvast een indruk van onze school.

 

Voor leerlingen

Op de volgende data zijn er open lesmiddagen voor groep 8-leerlingen.

  • 15 januari 2020- van 13.30 uur tot uiterlijk 16.00 uur
  • 5 februari 2020 - van 13.30 uur tot uiterlijk 16.00 uur
  • 13 februari 2020 - van 15.30 uur tot 17.00 uur.

Op deze middagen maken de leerlingen kennis met de school en volgen zij een paar lessen.
Zij kunnen ook kennismaken met onze vwoXtra-stroom (gymnasium & atheneum-advies), met het Technasium (havo én vwo) én met de vele buitenschoolse activiteiten (Spectra).

Inschrijven voor deze middagen kan via www.povo-zaanstreek.nl (vanaf 1 november 2019).

Voor ouders/verzorgers:

Op dinsdag 26 november 19.30u en woensdag 11 december 19.30u 2019 organiseren we op het St. Michaël College twee voorlichtingsavonden. Deze avonden worden georganiseerd voor ouders/verzorgers van leerlingen uit groep 8. De avonden bestaan uit twee delen: algemene voorlichting over het voortgezet onderwijs en de aanmelding en inschrijving en specifieke schoolinformatie van het SMC.  Zoals aangekondigd zijn de presentaties die getoond werden tijdens de avonden hier beschikbaar:  Presentatie ouderavond groep 8 nov-dec 2019- website.pdf

Voor ouders én leerlingen:

Op dinsdag 4 februari 2020 is er vanaf 18.00 Open Huis voor ouders en leerlingen. Op deze avond presenteren de diverse vakken zich en kunnen ouders en leerlingen kennis nemen van ons aanbod op het gebied van ondersteuning en begeleiding en talentontwikkeling en op het gebied van buitenschoolse activiteiten ( bij ons Spectra geheten).

Inschrijving voor het Open Huis is niet nodig; iedereen is van harte welkom vanaf 18.00 uur. Kom vooral lekker op de fiets; die parkeert u gemakkelijk voor de deur.

Voor uitgebreide informatie over aanmelden en inschrijven verwijzen wij u naar deze pagina.

De POVO-werkgroep die zich bezighoudt met de streekbrede afspraken rond de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs geeft een speciale ouderbrochure uit. U vindt deze hier. Wanneer uw kind in groep 8 zit, ontvangt u deze brochure ook via de basisschool.