Deze website gebruikt cookies en scripts om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Oké, ik begrijp het!

Van groep 8 naar SMC

Een spannende tijd is aangebroken: in groep 8 wordt de basisschool misschien wel ingeruild voor het SMC. Naast de open dagen, geeft deze website ook alvast een indruk van onze school.


 

Ondersteuning en begeleiding

Accentmodules

Spectrascholair

Technasium

Toptalentbegeleiding

vwoXtra

 

SMC in Drone-vlucht

 

 

Voor leerlingen: de open lesmiddagen

Op de volgende data zijn er open lesmiddagen gepland voor groep 8-leerlingen:

  • woensdag 12 januari 2022 - van 13.30 uur tot uiterlijk 15.30 uur;
  • woensdag 2 februari 2022 - van 13.30 uur tot uiterlijk 15.30 uur;
  • donderdag 10 februari 2022 - van 15.30 uur tot uiterlijk 17.00 uur.

Op deze middagen maken de leerlingen kennis met de school en volgen zij een paar lessen.
Zij kunnen ook kennismaken met onze vwoXtra-stroom (gymnasium & atheneum-advies), met het Technasium (havo én vwo) én met de vele buitenschoolse activiteiten (Spectra).

Aanmelden voor deze middagen op onze school kan via dit formulier.

Voor ouders/verzorgers: de voorlichtingsavonden

De voorlichtingsavonden (ook wel: infoavonden) voor ouders/verzorgers zijn dit jaar gepland op:

  • donderdag 25 november 2021 - van 19.30 uur tot uiterlijk 21.00 uur;
  • maandag 20 december 2021 - van 19.30 uur tot uiterlijk 21.00 uur.

Op diverse plekken op deze website staan filmpjes waarmee alvast een indruk kan worden gekregen van onze school.

Aanmelden voor deze avonden op onze school kan via dit formulier.

In het .pdf bestand van de volgende link wordt de aanmeldings- & inschrijvingsprocedure van het St. Michaël College van vorig jaar beschreven A+I procedure SMC 2021-2022.pdf

Voor ouders én leerlingen: het Open Huis

Het Open Huis is dit jaar gepland op:

  • dinsdag 1 februari 2022 - van 18.00 uur tot uiterlijk 20.45 uur.

Ook zijn er diverse filmpjes hierboven te vinden die een goede indruk geven van de school. In deze filmpjes presenteren, net als normaliter tijdens de avond van het Open Huis, diverse vakken zich en kunnen ouders en leerlingen kennis nemen van ons aanbod op het gebied van ondersteuning en begeleiding en talentontwikkeling en op het gebied van buitenschoolse activiteiten (bij ons Spectra geheten).

Voor uitgebreide informatie over aanmelden en inschrijven verwijzen wij u naar deze pagina.

Klik voor de keuzegids voor het voortgezet onderwijs op deze link: " de Zaanse POVO Overstap".

De Bezwarenprocedure Zaanse overstapmomenten is hier te vinden.

Klik hier voor de POVO-brochure van vorig jaar .