Deze website gebruikt cookies en scripts om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Oké, ik begrijp het!

Van groep 8 naar SMC

Een spannende tijd is aangebroken: in groep 8 wordt de basisschool misschien wel ingeruild voor het SMC. Naast de open dagen, geeft deze website ook alvast een indruk van onze school.


 

Ondersteuning en begeleiding

Accentmodules

Spectrascholair

Technasium

Toptalentbegeleiding

vwoXtra

 

SMC in Drone-vlucht

 

 

Voor leerlingen: de open lesmiddagen

Op de volgende data zijn er open lesmiddagen gepland voor groep 8-leerlingen:

  • woensdag 2 februari 2022 - van 13.30 uur tot uiterlijk 15.45 uur;
  • donderdag 10 februari 2022 - van 15.30 uur tot uiterlijk 17.15 uur;
  • donderdag 17 februari 2022 - van 15.30 uur tot uiterlijk 17.15 uur.

Leerlingen kunnen zich (opnieuw) aanmelden voor de Open Lesmiddag van 2 , 10 of 17 februari

Op deze middagen maken de leerlingen kennis met de school en volgen zij een paar lessen.
Zij kunnen ook kennismaken met onze vwoXtra-stroom (vwo-advies), met het Technasium (havo én vwo) én met de vele buitenschoolse activiteiten (Spectra).

Aanmelden voor deze middagen op onze school kan via dit formulier.

Voor ouders/verzorgers: de voorlichtingsavonden

De voorlichtingsavonden (ook wel: infoavonden) voor ouders/verzorgers waren dit jaar op:

  • donderdag 25 november 2021 - van 19.30 uur tot 21.00 uur;
  • maandag 20 december 2021 - van 19.30 uur tot 21.00 uur.

Vanwege de situatie rondom corona hebben de voorlichtingsavonden alleen via Zoom plaatsgevonden.
De presentaties van die avonden vindt u hieronder:

Presentatie Voorlichtingsavond ouders groep 8 - schoolprofiel
Presentatie Voorlichtingsavond ouders groep 8 - leerjaar 1 op het smc

Op diverse plekken op deze website staan filmpjes waarmee een indruk kan worden gekregen van onze school.

In het .pdf bestand van de volgende link wordt de aanmeldings- & inschrijvingsprocedure van het St. Michaël College voor 2022-2023 beschreven:  A+I procedure SMC 2022-2023.pdf

Voor ouders én leerlingen: het Open Huis

Het Open Huis was dit jaar gepland op:

  • dinsdag 1 februari 2022 - van 19.00 uur tot ongeveer 21.00 uur.

Door corona-maatregelen zal het Open Huis alleen online plaatsvinden!

Ook zijn er diverse filmpjes hierboven te vinden die een goede indruk geven van de school. In deze filmpjes presenteren, net als normaliter tijdens de avond van het Open Huis, diverse vakken zich en kunnen ouders en leerlingen kennis nemen van ons aanbod op het gebied van ondersteuning en begeleiding en talentontwikkeling en op het gebied van buitenschoolse activiteiten (bij ons Spectra geheten).

Voor uitgebreide informatie over aanmelden en inschrijven verwijzen wij u naar deze pagina.

Klik voor de keuzegids voor het voortgezet onderwijs op deze link: " de Zaanse POVO Overstap".

De Bezwarenprocedure Zaanse overstapmomenten is hier te vinden.

De Zaanse POVO overstapbrochure kunt u vinden op de POVO website.