Deze website gebruikt cookies en scripts om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Oké, ik begrijp het!

Kenmerken van het SMC

(voor potentiële stagiaires)
 

Contactpersoon

A.M.R. (Alexander) Auerbach MEM, coördinerend schoolopleider
Telefoonnummer: 0756127474
 
Adresgegevens school:
Leeghwaterweg 7
1509 BS  Zaandam
 

Aantal leerlingen, personeel

Aantal ca. leerlingen: 1356
Personeel (onderwijzend) in FTE: 79 (verdeeld over ongeveer honderd lesgevenden) 
 

Type onderwijs

Havo – vwo (inclusief vwo-Xtra + H-V-technasium)
 

Denominatie

Rooms Katholiek
 

Visie en Missie

Het SMC is een bruisende school voor hoogwaardig bijzonder onderwijs die in een open, veilig, zorgzaam en uitdagend schoolklimaat jonge mensen uitdaagt zich te ontplooien tot bewuste en verantwoordelijke wereldburgers in een continu veranderende maatschappij.
 • Het SMC vormt een inspirerende leer- en leefgemeenschap voor en door samenwerkende leerlingen, medewerkers en ouders, die stimuleert tot een houding van leer- en nieuwsgierigheid en waarin ruimte is voor vernieuwing.
 • Het SMC stelt hoge, heldere en haalbare eisen aan leerlingen en medewerkers en daagt ze zo uit hun kwaliteiten maximaal te benutten door gevarieerd en uitdagend onderwijs waarin scholaire en spectrascholaire activiteiten elkaar versterken.
 • Het SMC heeft een professionele schoolcultuur waarin het zijn medewerkers vele mogelijkheden biedt om zich duurzaam persoonlijk en professioneel te ontwikkelen zodat zij het beste uit zichzelf en de leerlingen kunnen halen.
Bij al ons handelen staan vijf kernwaarden centraal:
Begrip, rechtvaardigheid, samenwerking, respect en vrede.
 

Waarmee profileren we ons?

 1. Aan beide stromen havo en vwo op het St. Michaël College is door de onderwijsinspectie het predicaat ‘excellente school’ verleend.  
 2. Spectrascholaire activiteiten: allerlei leerlingcommissies zijn actief in de school om voor en door leerlingen allerlei extra’s (feesten, culturele avonden, goededoelenprojecten, enz.) te organiseren. Idee daarachter is dat leren en samenleven veel verder gaat dan enkel de vaklessen. Spectra vormt de basis van ons excellentieprofiel. De jury ‘excellente scholen’ constateert dat het SMC een klimaat creëert waarin zowel de medewerkers als de leerlingen de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Het SMC stimuleert leerlingen om bij de schoolactiviteiten een initiërende en leidende rol te spelen. Het SMC begeleidt de leerlingen in hun ontwikkeling in leidinggevende activiteiten heel goed.  
 3. Veelzijdig onderwijsaanbod (havo, vwo, havo-+vwo-technasium, vwoXtra, veel extra aanbod in de vorm van verplichte modules (accentmodules onderbouw) en extra keuzevakken).
 4. Een uitgebreide en goed georganiseerde infrastructuur voor extra zorg en ondersteuning voor leerlingen (door mentoren, maar ook daaromheen).  
 5. Een ambitieuze, dynamische, ontwikkelingsgerichte en kwaliteitsgerichte schoolcultuur waarin zorg voor elkaar en waarin het streven naar hoge en haalbare resultaten centraal staan. 
 6. Maatwerkmogelijkheden (in onderwijs en in extra ondersteuning) voor leerlingen.
 

Belangrijke onderwijskundige ontwikkelingen

Het onderwijskundig beleid geeft het SMC vorm door het nastreven van de volgende doelstellingen.
 1. Verhogen van de motivatie van leerlingen. Daar wordt vanuit meer invalshoeken aan gewerkt, maar de basis is dat het SMC de overtuiging heeft dat een goede, persoonlijke band tussen leerlingen en personeel de sleutel is tot motivatie. 
 2. Verhogen van het leerrendement in de lessen. Om het leerrendement te verhogen zet het SMC o.a. in op het gebruik van ICT, eigentijdse leermiddelen en coaching van leerlingen en collega’s. 
 3. Bieden van uitdagend onderwijs: op alle niveaus, in alle leerstromen en in alle afdelingen.  
 4. Recht doen aan verschillen tussen leerlingen en personeel. 
 
Om aan deze vier doelstellingen te werken, heeft het SMC gekozen voor twee ontwikkelingen.   
 1. Steeds meer en veelzijdiger werk maken van formatieve evaluatie, differentiatie op verschillende terreinen en het geven van kwalitatief hoogwaardige feedback (op meerdere niveaus) aan leerlingen. De onderwijsontwikkeling en het beleid, zoals vastgelegd in het schoolplan, staat volledig in het teken van deze didactische ontwikkeling.  
 2. Investeren in allerlei vormen van maatwerktrajecten voor leerlingen (in onderwijs en in ondersteuning).
 

Op welke aspecten is de school innovatief?

Uit het lijstje hierboven:
 • Spectrascholaire activiteiten.
 • De huidige ontwikkelingen qua didactiek.
 • De vergaande mate waarin maatwerk wordt geboden.
 • Het zeer brede aanbod aan verschillende extra vormen van onderwijs en activiteiten voor (en door) leerlingen.