Deze website gebruikt cookies en scripts om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Oké, ik begrijp het!

Klas 2 en 3

In het tweede en derde leerjaar kennen wij vier soorten klassen:


Kiezen in klas 3

In de loop van het derde jaar staan de leerlingen voor een belangrijke keuze, namelijk de profielkeuze.
Er zijn vier profielen:

  • Cultuur en Maatschappij (CM);
  • Economie en Maatschappij (EM);
  • Natuur en Techniek (NT);
  • Natuur en Gezondheid (NG).

Een profiel is een combinatie van vakken. De vakken in een profiel hangen met elkaar samen. Elk vakkenpakket sluit aan op bepaalde opleidingen na het havo of vwo. Naast de vakken in het profieldeel volgen alle leerlingen het gemeenschappelijk deel en kiezen ze één vak in het vrije deel. Randvoorwaarde bij de keuze in de vrije ruimte is wel dat de keuze in het rooster moet passen. Afhankelijk van de keuze kan er een dubbelprofiel ontstaan. 
Het profiel dat een leerling kiest, bepaalt voor een groot gedeelte welke richtingen er voor de toekomst open staan.

De decaan begeleidt het hele keuzeproces tijdens de decaanlessen. Deze lessenreeks wordt ook loopbaanoriëntatie (lob) genoemd. Ook krijg je persoonlijke gesprekken met je decaan en voorlichting over de (nieuwe) vakken in de bovenbouw. Het doel van de profielkeuzebegeleiding is gericht op: 

  • Zicht op jezelf: Wie ben ik? Wat kan ik? Wat vind ik leuk? 
  • Zicht op de wereld van beroepen en vervolgopleidingen.

Voor meer informatie over de vier profielen, kijk bij de informatie over de bovenbouw: havo / vwo