Deze website gebruikt cookies en scripts om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Oké, ik begrijp het!

Klas 4, 5 en 6

In de 3e klas maken de leerlingen een profielkeuze. Met het gekozen profiel en de overige vakken gaat de leerling in de bovenbouw verder naar het eindexamen. 

Een profiel is een combinatie van vakken.


De vakken in een profiel hangen met elkaar samen. Elk vakkenpakket sluit aan op bepaalde opleidingen na het havo of vwo. Naast de vakken in het profieldeel volgen alle leerlingen het gemeenschappelijk deel en kiezen ze één vak in het vrije deel. Het profiel dat een leerling kiest, bepaalt voor een groot gedeelte welke richtingen er voor de toekomst open staan. 

Profielkeuzegids

Klik op onderstaande afbeeldingen voor meer informatie.

Profielkeuzekaart havo

Profielkeuzekaart vwo