Deze website gebruikt cookies en scripts om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Oké, ik begrijp het!

Aanmelding/inschrijvingOp het St. Michaël College kunnen leerlingen met een havo-, havo/vwo-, of vwo-advies zich aanmelden. We plaatsen de leerlingen overeenkomstig het advies van de basisschool. Dat wil zeggen dat een leerling met een havo-advies of havo/vwo-advies in een havo/vwo klas wordt geplaatst en een leerling met een vwo-advies in een vwo-klas. Het advies van de basisschool wordt onderbouwd door gegevens van de leervorderingen van de leerling van de laatste drie leerjaren en door het onderwijskundig rapport. Over het algemeen hebben leerlingen met een havo-advies een “B” of “II” voor de leervorderingen en leerlingen met een vwo-advies een “A” of “I” . Naar aanleiding van de gegevens, het onderwijskundig rapport en de warme overdracht met de basisschool wordt bekeken welke eventuele ondersteuning een leerling nodig heeft in het eerste leerjaar.

Plaatsing in de vwoXtra klas vindt plaats na selectie.

In principe wordt eind april aan ouders en leerlingen medegedeeld of de leerling op de school van de eerste voorkeur kan worden ingeschreven.

Het bestuur van het St. Michaël College heeft net als alle besturen van de VO-scholen in Zaanstad en de gemeente Zaanstad het convenant ondertekend dat het gezamenlijk beleid m.b.t. aanmelding en inschrijving regelt. Bijvoorbeeld over welke procedure gevolgd wordt in het geval er te veel aanmeldingen zijn voor een bepaalde school.

Aanmeldings- & inschrijvingsprocedure

In het .pdf bestand van de volgende link wordt de aanmeldings- & inschrijvingsprocedure van het St. Michaël College beschreven  Aanmelding- en inschrijvingsprocedure SMC 2024-2025