Deze website gebruikt cookies en scripts om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Oké, ik begrijp het!

Stuifduinen Havo 2 - PWN

Havo 2 heeft de opdracht gekregen van PWN (Puur, Water & Natuur) om een oplossing te vinden voor de overlast die stuifduinen veroorzaken.

Een groot deel van Nederland ligt onder zeeniveau. Om Nederland tegen het water te beschermen zijn de duinen langs de kust van levensbelang. In de toekomst zal door klimaatverandering de zeespiegel stijgen. Uit onderzoek van PWN is gebleken dat je bepaalde duinen kan ophogen door middel van zandverstuiving. Dit is een mooie natuurlijke oplossing maar dit brengt ook de nodige overlast met zich mee.

De toename van de stuivende duinen is echter zo groot dat het landschap verandert. Door de grote hoeveelheden zand kunnen sommige planten en dieren hier niet meer overleven, en komen er andere planten en dieren voor in de plaats. Het zand kan ook invloed hebben op de manier van waterwinning. Recreanten krijgen ook te maken met veranderingen, fiets maar eens door de duinen naar zee na een storm! Fietspaden, fietsenstallingen en strandslagen raken (voortdurend) overstoven en zijn niet meer goed (fietsend) toegankelijk voor bezoekers. Het zandvrij maken van deze locaties kost veel moeite en geld.

De Kick-Off van dit project was in het bezoekerscentrum De Hoep in Castricum waarbij de leerlingen meteen op zoek gingen naar de knelpunten. Op de fiets in de duinen om een duidelijk beeld te krijgen van de problematiek.

De leerlingen deden onderzoek naar zand. Welke soorten zand zijn er? Waar bestaat zand uit? Is zand belangrijk voor de biodiversiteit en waarom? 
Vanuit daar worden er al snel experimenten gedaan om een goed beeld te krijgen over hoe zand stuift. 

Na het onderzoek worden de eerste ideeën op papier geschetst en gaat de ontwerpfase van start. Ideeën worden uitgewerkt en het bouwen van modellen kan beginnen.

Het project wordt afgesloten met inspirerende eindpresentaties en schaalmodellen.  
Dit geeft PWN weer een andere invalshoek om naar het probleem te kijken en wellicht komen er in de toekomst nieuwe boswachters bij!