Deze website gebruikt cookies en scripts om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Oké, ik begrijp het!

Projecten Technasium 2019-2020

Klas 1

Tijdens het eerste contact met het vak gingen het afgelopen schooljaar de havo groepen aan de slag dicht bij huis. Want wie wil er nou geen lekker broodje in de kantine op school?

Vital4Skool is onze cateraar en is op zoek naar een gezond en aantrekkelijk product. Hiervoor moet je wel weten wat de leerlingen van de school graag zouden willen en hoe gezond verschillende producten precies zijn.

Als tweede project zijn ze aan de slag gegaan voor mensen met een lichamelijke beperking. Hoe gaan deze mensen om met hun beperking in het dagelijks leven en de vraag was of de leerlingen iets kunnen bedenken om de dagelijkse handelingen iets makkelijker te maken. We kregen cliënten van ODION op bezoek die de ontwerpen van de leerlingen gingen beoordelen. 

De vwo groepen gingen als eerste project ook aan de slag voor de school. Zij moesten het nieuwe schoolplein inrichten met als opdracht om leerlingen meer in beweging te krijgen.
Hiervoor moesten ze een stuk veld inrichten en een nieuw speeltoestel ontwerpen. Ook zij moesten de school in om te ontdekken voor welke sport de meeste leerlingen warmlopen. SICURO, een bedrijf wat speeltoestellen maakt kwam het product van de leerlingen beoordelen.

Tot slot hebben de leerlingen zich bezig gehouden met de Kalverpolder, de helft van de groepen hebben zich bezig gehouden met de biodiversiteit in de polder en hoe deze vergroot kan worden. De andere helft heeft zich gericht op het ontwerpen van nieuwe bruggen, aangezien de huidige bruggen niet meer veilig zijn om op te lopen. Stichting Kalverpolder heeft veel gehad aan de ideeën van de leerlingen, zoals bijvoorbeeld de sponsoring van bruggen door bedrijven uit de buurt.

Al met al een super leuke kennismaking met het vak!

Natasja Beemsterboer
technator
docent Nederlands / Onderzoek en Ontwerp

 

Klas 2


In de tweede klas zijn we in het schooljaar 2019-2020 begonnen met het maken van een mobielhouder. Deze mobielhouder bestaat uit drie materialen, hout, kunststof en aluminium, die de leerlingen met elkaar moeten verbinden.
 

De vaardigheden die ze daarmee opdoen kunnen ze later weer gebruiken bij andere projecten.  Zo leren ze werken met de kolomboor, de zaagmachine, de boormachine, en de popnageltang. Na het maken van de mobielhouder hebben ze een elektrospel ontworpen en gemaakt. Hierbij leren ze een werkende stroomkring te maken, en solderen ze daarvoor koperen draad.

Na deze skills heeft de tweede klas meegedaan met de landelijke First Lego League. Bij deze wedstrijd gaan teams aan de slag met een onderzoeksthema en leren zij robots te programmeren. Dit jaar stond ‘City Shaper’ centraal. 
Het ging erom de stad van de toekomst te ontwerpen.  Daarnaast leren de kinderen hun eigen robot te bouwen en te programmeren met Lego Mindstorms, om hier vervolgens verschillende 5missies mee uit te voeren in de robotwedstrijd. De groep die binnen de tijd, 3 minuten, de meeste punten weet te scoren wint de robotwedstrijd. Daarnaast wordt gekeken naar de creatieve en innovatie oplossingen die zijn bedacht door het team om de stad van de toekomst te ontwikkelen. 

Het derde project in het tweede jaar was Viruskenner. Leerlingen hebben zich verdiept in verschillende virussen. Het was begin januari dat we hiermee startten, en het Coronavirus dook op. Eerst ver weg, steeds dichterbij. Het werd daardoor een heel actueel project. Leerlingen hebben geleerd hoe virussen zich verspreiden via verschillende transmissieroutes en hebben gekeken naar bestaande preventieprotocollen. Na dit onderzoek gedeelte hebben zij nagedacht over methodes om virusverspreiding verder tegen te gaan. De eindronde van dit project zou ook een landelijke finale zijn. Dit ging helaas niet door vanwege het Coronavirus.

Het laatste project ‘Een duurzame tuin op het SMC’ werd helemaal digitaal gedraaid. De leerlingen gingen aan de slag om manieren te bedenken om de biodiversiteit te laten toenemen rond school. Er zijn vogelhuisjes ontworpen, insectenhotels en ook is er nagedacht over de indeling van de tuin. Het werk is uiteindelijk via video gepresenteerd.

 

Klas 4

In de vierde klas is er de mogelijkheid om (opnieuw) voor o&o te kiezen. Ook leerlingen die het vak in de onderbouw niet hebben gevolgd, kunnen het vak weer volgen. Hoewel de vrijheid en verantwoordelijkheid in de bovenbouw groter wordt, beginnen alle leerlingen met een voorgeschreven project.

Leerlingen konden dit jaar kiezen uit een scala aan projecten. Zo is een groep leerlingen aan de slag gegaan om de leerlingen op school in beweging te krijgen. Zij hebben uiteindelijk een maquette gemaakt voor de herinrichting van de sportvelden rondom school.
Andere leerlingen hebben voor Vicoma een probleem van een lekkende verwarmingspijp op de bodem van het Markermeer aangepakt. Zij maakten een prototype voor een voorziening zodat de lassers hun werk kunnen doen onder normale omgevingscondities en zonder last te hebben van het water.
Het derde project was in opdracht van de gemeente Zaanstad, waarvoor een veilig werk-woongebied voor het noordoostelijk kwadrant van de Achtersluispolder ontworpen moest worden. Ook konden leerlingen kiezen om voor Bouwend Nederland een bouwkundig ontwerp te maken van een zelfgekozen te vernieuwen of renoveren infrastuctureel kunstwerk (veelal een moeilijk woord voor brug of viaduct) met daarin circulariteit, esthetiek  en functionaliteit als belangrijkste uitgangspunten.
De laatste optie was het ontwerpen van een lichtobject met een kunstzinnig karakter om het Spreeuwenpark in Amsterdam te verlichten en aantrekkelijk en veilig te  maken voor bezoekers en omwonenden. 
 
Leerlingen bezochten hun infrastructurele kunstwerken, deden buurtonderzoek in het Spreeuwenpark, hebben een kijkje in de keuken gehad bij Vicoma, interviewden buurtbewoners in de Achtersluispolder of betrokken medeleerlingen van het Michaël bij hun ontwerpen. Bij elk project is het belangrijk dat er verder gekeken wordt dan de eigen ervaring. Na acht weken kwamen alle opdrachtgevers en experts op school en werden op vijf verschillende locaties de eindproducten en meeste creatieve, innovatieve en goed uitgewerkte voorstellen gepitcht. 
 
Na het voorgeschreven project is het in klas 4 tijd om een eerste eigen project te schrijven. De eerste keer bewandelden de leerlingen de omgekeerde weg. Ze mochten zelf een probleem dan wel probleemstellig bedenken en zochten daar dan een opdrachtgever bij. Daarna schreven ze zelf de opdracht uit en wanneer er nog voldoende tijd over was, kon het project ook nog daadwerkelijk uitgevoerd worden. De eindpresentaties voor deze projecten vonden bij de opdrachtgevers op locatie plaats. Dat kon allemaal nog net, voor COVID-19.
 
Het tweede eigen project, een half (school)jaar, vond grotendeels plaats tijdens corona. Hierdoor was het voor sommige groepjes lastig om een opdrachtgever te vinden. Zij zijn daarom aan de slag gegaan met een project om het onderwijs coronaproof te maken. Leerlingen die wel zelf opdrachtgever hadden gevonden zijn met deze mensen in gesprek gegaan om te kijken wat voor interessante probleemstelling er vanuit de praktijk geformuleerd kon worden die de leerlingen konden proberen op te lossen. Hierna werd er gewerkt om ook daadwerkelijk tot een oplossing te komen. De projecten werden bijna allemaal afgesloten met digitale presentaties.
 
Alle opgedane kennis en vaardigheden verwerken leerlingen in hun eigen portfolio. Op welk platform ze dit maken, kiezen ze zelf. Dit levert een schat aan persoonlijke portfolio’s op, die ze volgend jaar kunnen gebruiken om aan opdrachtgevers zichzelf te presenteren.