Deze website gebruikt cookies en scripts om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Oké, ik begrijp het!

De gezonde schoolkantine

Het St. Michaël College vindt het belangrijk dat er op school gezond voedsel verkrijgbaar is. Gezond eten en drinken draagt bij aan de ontwikkeling van een gezonde leefstijl van zowel de leerlingen als van het personeel. Het aanbod van de voedingswaren in de kantine voorziet in een ruime keuze waarbij de wensen van de leerlingen worden meegewogen. Gezond eten gaat over goed voor jezelf zorgen en daar draagt de school graag aan bij. We maken hiermee van een gezonde keuze, een gemakkelijke keuze.

Het SMC hanteert de Richtlijnen Gezondere Kantines, opgesteld door het Voedingscentrum.

Onze kantine heeft de volgende basis: De kantine biedt in elke productgroep minstens één betere keuze aan en deze zijn uitgestald op opvallende plaatsen. Binnen de verschillende aangeboden productgroepen (zoals frisdranken, brood, zuivel) biedt de kantine minstens één betere keuze aan. Dit geldt voor het uitgestalde aanbod én voor het aanbod in de automaten. Betere keuzes zijn gedefinieerd door het Voedingscentrum.

De kantine hanteert hierbij drie uitstralingspunten:

  1. Op de opvallende plaatsen bij het uitgestalde aanbod staan alleen betere keuzes.
  2. Op de opvallende plaatsen in de automaten staan alleen betere keuzes.
  3. Eten of drinken aangeboden bij de kassa, zijn alleen de betere keuzes.

De school stimuleert water drinken. Er is dan ook een watertappunt aanwezig, op een centrale
plek in de school.
In onze Gezonde Schoolkantine is water altijd beschikbaar, zowel bij het
uitgestalde aanbod als in de automaten.

Het St. Michaël College werkt structureel aan een gezonde schoolkantine door samen met leerlingen en onze cateraar ieder jaar het aanbod in de kantine in kaart te brengen met de Kantinescan. De uitkomst wordt gerapporteerd aan de schoolleiding en de MR.