Deze website gebruikt cookies en scripts om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Oké, ik begrijp het!

Rapport Onderwijsinspectie

In januari 2018 heeft de Inspectie van het Onderwijs het vierjaarlijkse kwaliteitsonderzoek uitgevoerd op het St. Michaël College. Hierbij heeft onze school op alle onderzochte onderdelen het predicaat Goed ontvangen!

Uit het juryrapport:

"Wij waarderen de kwaliteit van de school als goed. Het onderwijsproces, het schoolklimaat, de onderwijsresultaten en de kwaliteitszorg overstijgen ruimschoots de kwaliteitseisen die de inspectie aan elke school stelt.

"De school laat op overtuigende wijze de brede ontwikkeling voor alle leerlingen zien. Leerlingen worden op hun niveau, interesse of ondersteuningsbehoefte uitgedaagd. De leerresultaten liggen ruimschoots boven de normen de ambitieuze doelen voor de ontwikkeling van sociale en maatschappelijke competenties en het vervolgsucces in het hoger onderwijs worden door de school gerealiseerd.

"De schoolleiding heeft een scherp zicht op de brede ontwikkeling van leerlingen, de actuele kwaliteit van het onderwijsproces en de schoolbeleving van leerlingen en leraren. Het systeem is fijnmazig genoeg om de effecten van maatwerk in beeld te krijgen. Ons onderzoek leverde uitsluitend bevestigingen op van de kwaliteitsbeelden van de schoolleiding."

U kunt het meest recente inspectierapport vinden bij de kerngegevens.