Deze website gebruikt cookies en scripts om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Oké, ik begrijp het!


vwoXtra: uitdaging en ontwikkeling! 

Leerlingen met een vwo-advies en leervorderingen op het hoogste niveau (A of A+) kunnen met een positieve aanbeveling voor vwoXtra vanuit de basisschool in aanmerking komen voor vwoXtra.

 


Visie

VwoXtra past bij de visie van de school waarin is opgenomen dat we het beste uit begaafde leerlingen en hoogbegaafde leerlingen willen halen. Leerlingen worden in vwoXtra meer uitgedaagd op cognitief gebied en zij worden gestimuleerd om na te denken over hun eigen rol in de klas, de school en de wereld. In de schoolgids vindt u meer informatie over de missie, visie en ambities van de school.
Vakoverstijging is een belangrijk speerpunt bij vwoXtra. Samenwerking met verschillende vakken werkt inspirerend en laat leerlingen verder kijken dan hun eigen horizon. Met name bij de diverse projecten speelt dit een belangrijke rol.

 

Wat willen we bereiken met deze leerlingen?

VwoXtra-leerlingen zijn goed ontwikkeld op cognitief gebied en krijgen onderwijs dat daarop aansluit. In het mentoruur maken de leerlingen kennis met ontwikkelingsvaardigheden (executieve functies) en leren zij spelenderwijs deze te verbeteren. Ook is er aandacht voor identiteitsontwikkeling.

Met het vwoXtra-programma willen we een onderzoekende en kritische houding aanleren. De leerlingen krijgen inzicht in hun eigen ontwikkelingsproces en leren op jonge leeftijd te reflecteren. Door leerlingen te betrekken bij het onderwijs wordt de ontplooiing van talenten en motivatie van deze leerlingen vergroot. Belangrijk aandachtspunt daarbij is de groei van eigen vaardigheden, daar waar de talenten liggen en steeds groter wordende autonomie.

De leerlingen van vwoXtra blijven in de onderbouw drie jaar bij elkaar, tot zij een bovenbouwprofiel gaan kiezen. In de bovenbouw wordt ook een vwoXtra-programma aangeboden. Na de derde klas kiezen leerlingen of zij aan dit programma deel willen nemen.

 

VwoXtra in de verschillende jaarlagen: