Welkom!                                                         Log in voor het portaal als u ouder bent van een leerling op onze school

We vinden het fijn dat u als betrokken ouders onze website bekijkt.
Het St. Michaël College is een school voor hoogwaardig bijzonder onderwijs voor havo en vwo met ruimte voor mensen met ambities. We stimuleren leerlingen d.m.v. scholaire en spectrascholaire activiteiten zich te ontplooien en leerlingen worden aangesproken in hun talenten. Een school is voor ons niet alleen om te leren, wat buiten de lessen om gebeurt, is voor ons net zo belangrijk.

In de brugklas kennen wij drie soorten klassen. De leerlingen starten in een havo/vwo-brugklas, een vwo-klas of in de vwoXtra-klas. Meer informatie over deze indeling vindt u o.a. in het tabblad 'Onderwijsaanbod'.

De leerlingen werken in klas 1 t/m 5 met een laptop. Meer informatie hierover vindt u hier.

Naast de verplichte vakken kiezen alle leerlingen in klas 1 en 2 een keuzevak, de zogeheten 'Accentmodule'. Deze module sluit aan op hun eigen talenten en interesses.