Schoolleiding St. Michaël College
 • Mevr. drs E. van Eerden
Rector, bestuurdereveerden@stmichaelcollege.nl 
 • Dhr. W. van de Hoef
Conrector

wvdhoef@stmichaelcollege.nl

 
 • Mevr. drs. M.M.F. Ruigrok
Conrectormruigrok@stmichaelcollege.nl 
 • Dhr. drs. R. Stammers
Conrectorrstammers@stmichaelcollege.nl

 

 

 

Bestuur Onderwijsstichting 'St. Michaël'

 • Dhr. dr. C.A.J. van Koppen

Voorzitter

 • Mw. H. Tamboer
 • Mevr. dr. A. de Leeuw
 • Dhr. R. Bosgraaf
 • Dhr. R. Heringa
 • Mevr. M.A.M. van Kemenade

Bestuursleden

 • Schoolleiding
 • Personeelsvertegenwoordiging
 • Leerlingen

Adviserende leden

 

 

Afdelingsleiders
 • Leerjaar 1 (h/v, vwo en vwoXtra)
Mevr. B. T. H. M. van der Lubbebvdlubbe@stmichaelcollege.nl
 • Leerjaar 2 (h/v, vwo en vwoXtra)
Mevr. M. Broertjesmbroertjes@stmichaelcollege.nl
 • Havo 3
Dhr. drs. R. Buschrbusch@stmichaelcollege.nl
 • Vwo 3, vwoXtra 4, 5 en 6
Mevr. A.D.M. Peereboom MELdpeereboom@stmichaelcollege.nl
 • Havo 4 en 5
Dhr. A.M.R. Auerbachaauerbach@stmichaelcollege.nl
 • Decaan havo
Mevr. I. Stokmanistokman@stmichaelcollege.nl
 • Decaan vwo
Mevr. E. D. van Diermenevdiermen@stmichaelcollege.nl
 • Roostermaker
Dhr. J. J. F. Tangelderjtangelder@stmichaelcollege.nl
 • Coördinator spectrascholair
Dhr. N. van Diepennvdiepen@stmichaelcollege.nl

Leerlingbegeleiding en zorg
 • Begeleiding leerjaar 1 en havo 3
Dhr. J. van Assema

jvassema@stmichaelcollege.nl

 • Begeleiding leerjaar 2, havo 4 en 5
Mevr. C. Kroeseckroese@stmichaelcollege.nl
 • Begeleiding vwo 3, 4, 5 en 6
Mevr. M. Aziermazier@stmichaelcollege.nl
 • Trajectgroepbegeleider
Mevr. F. Konijn
Mevr. D. Albrecht
fkonijn@stmichaelcollege.nl
dalbrecht@stmichaelcollege.nl
 • Schoolmaatschappelijkwerker
Mevr. T. Oudheusdent.oudheusden@smdzw.nl
 • Vertrouwenspersoon SMC
Mevr. F. Brolsmafbrolsma@stmichaelcollege.nl
 • Zorgcoördinator
Dhr. J. van Assemajvassema@stmichaelcollege.nl
 • Vertrouwensarts

Mevr. M. Budde
Dhr. B. Wouters

mbudde@stmichaelcollege.nl
bwouters@stmichaelcollege.nl

 • Bedrijfsgeneeskundige dienst
Mevr. M. Schoutenmschouten@stmichaelcollege.nl
 • Arbocommissie
Mevr. M. Ruigrokmruigrok@stmichaelcollege.nl
 • Arbocommissie -
  hoofd facilitairbeheer
Dhr. W. Bakkerwbakker@stmichaelcollege.nl
 • Arbocommissie -
  onderhoudsmedewerker
Dhr. L. Keuterlkeuter@stmichaelcollege.nl
 • Arbocommissie - hoofd BHV
Dhr. P. Teskepteske@stmichaelcollege.nl