Deze website gebruikt cookies en scripts om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Oké, ik begrijp het!

Missie en visie
 

Visie van het SMC

Het SMC is een school voor hoogwaardig bijzonder onderwijs voor havo en vwo met ruimte voor mens met ambities. Door de integratie van scholaire en Spectrascholaire activiteiten stimuleren we leerlingen en medewerkers zich te ontplooien en worden zij aangesproken in hun talenten. Het SMC wil kennis overdragen waardoor jonge mensen zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige en verantwoordelijke wereldburgers. Daarnaast wil het SMC bijdragen aan inzicht in sociale, culturele, wetenschappelijke en politieke vraagstukken op lokaal en mondiaal niveau. Bij al het handelen staan vier kernwaarden centraal, die kenmerkend zijn voor ons onderwijs: begrip, rechtvaardigheid, samenwerking en vrede.
 
Missie van het SMC
Het SMC realiseert zijn visie door met alle betrokkenen een veilige leer- en werkgemeenschap te vormen waar men zich thuis kan voelen en waar:
  • leerlingen zich met volledige inzet naar eigen mogelijkheden ontwikkelen en het tonen van initiatief, het creëren van een eigen uitdaging, creativiteit in denken en doen én zorgzaamheid voor anderen worden beloond;
  • hoge, heldere en haalbare eisen aan leerlingen worden gesteld die ook in samenwerking met elkaar moeten worden bereikt;
  • de inbreng en betrokkenheid van de ouders wordt gestimuleerd en mogelijk wordt gemaakt;
  • de eigen onderwijskundige en opvoedkundige opvattingen voortdurend worden getoetst en waar nodig bijgesteld;
  • zijn medewerkers mogelijkheden krijgen aangereikt om zich blijvend persoonlijk en professioneel te ontwikkelen;
  • innovatie een kenmerk is, vernieuwing een kans krijgt en een open en internationale attitude wordt gestimuleerd.

Het SMC hecht aan zijn zelfstandige identiteit voor havo en vwo in de Zaanstreek.

Lees meer