Deze website gebruikt cookies en scripts om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Oké, ik begrijp het!

RT-rekenen en RT-taal

RT-Rekenen

Rekenen, niet iedereen vindt het even leuk, en niet iedereen is er even goed in. Het is wel een kernvak, en het is eigenlijk niet mogelijk je diploma te halen zonder redelijk te kunnen rekenen.
Om je daarbij te helpen gaan we in kleine groepjes aan de slag. Allerlei dingen die je misschien nooit helemaal snapte worden nog eens uitgelegd, je krijgt tips en we gaan je laten zien dat rekenen best leuk kan zijn, zeker nu, omdat je een laptop hebt. Belangrijk is ook dat jij mede bepaalt wat we doen, jouw vragen en opmerkingen zijn heel belangrijk.
 

RT-Taal

Bij alle vakken speelt taal een belangrijke rol. Bij aardrijkskunde, biologie en geschiedenis, om maar een paar vakken te noemen, moet je veel lezen. Die teksten zijn niet gemakkelijk en de opdrachten die erbij horen ook niet. Bovendien is het vak Nederlands een van de belangrijkste vakken: dat vak telt zwaarder mee dan andere vakken. Dus willen we alle leerlingen zo taalvaardig mogelijk maken, want hoe beter je in taal bent, hoe beter je prestaties bij alle vakken zullen zijn. Daarom bieden we extra taallessen aan. In die lessen draait het om woordenschat en tekstbegrip (en dus niet om grammatica of spelling). Lekker lezen dus!

Achtergrondinformatie over het opstarten van de Taal- en Rekenmodules:
Ieder jaar starten er leerlingen in de brugklas die wat betreft Taal en Rekenen nog niet op het gewenste niveau zijn voor havo/vwo. Deze leerlingen krijgen vrijwel altijd problemen met hun lage lees- en/of rekenniveau. Dat kan al gebeuren in de brugklas, maar soms komen de moeilijkheden pas later. Het havo/wwo-onderwijs is heel ‘talig’, ook bij de Bètavakken. Een combinatie van te weinig leesvaardigheden en een te kleine woordenschat zorgen er bijvoorbeeld voor dat zij bij vrijwel alle vakken problemen hebben met het begrijpen van de lesboeken en de vraagstelling bij toetsen. Bovendien ligt het leestempo bij deze leerlingen vaak te laag.
Daarnaast heeft de overheid zich voorgenomen de eisen voor het halen van een havo/vwo-diploma flink te verhogen. Zo maakt bijvoorbeeld de verplichte rekentoets ook onderdeel uit van het eindexamen.
We willen de leerlingen die nog niet op niveau zijn met Rekenen en/of Taal in hun eerste en zo nodig ook in het tweede jaar extra ondersteunen door middel van extra oefening en uitleg. De leerlingen doen dit naast hun gewone lesprogramma.
Voor meer informatie verwijzen we naar de website van het Ministerie van Onderwijs over dit onderwerp: http://www.taalenrekenen.nl/.