Spectraregels

Sinds september 2011 wordt er geen licht-alcoholische drank (bier, wijn en Breezers) meer geschonken bij activiteiten voor de bovenbouw. Daarnaast is het verboden om zelf drank en/of drugs mee te brengen naar de activiteiten (dit geldt ook voor de drank en/of drugs die voorafgaande aan activiteiten al in een kluisje is verstopt). Leerlingen die vooraf alcoholische drank hebben gedronken, worden NIET toegelaten.

In het kort de regels bij de verschillende activiteiten:

  • Voor alle klassen tijdens de activiteiten: niet roken en geen alcoholische drank.
  • Zaanse Schans is verboden gebied net voor, tijdens en net na alle vrijdagavondactiviteiten.
  • Voordrinken is verboden.
  • Gebruik van drugs/in bezit hebben van drugs is verboden.
  • Het personeel mag tijdens vrijdagavondactiviteiten altijd de inhoud van kluisjes controleren.
  • Introducees zijn niet toegestaan bij alle party’s en loungefeesten.
  • Bij Michael Talent zullen wel introducees worden toegelaten. Alleen gezinsleden zijn welkom, desgevraagd op vertoon van legitimatie. Bij de Kerstmarkt, Candle Light en toneelvoorstellingen zal deze regel soepeler gehanteerd worden.
  • Mocht een leerling toch betrapt worden op overtreding van deze regels dan volgt er altijd een korte en lange termijn-straf: Verwijdering van het feest nadat je ouders zijn ingelicht (afhalen door je ouders of zo nodig met de taxi naar huis; je moet dus zelf weten waar je ouders te bereiken zijn). Schriftelijk contact of persoonlijk gesprek met ouders, aan de hand waarvan de straf bepaald wordt.