Deze website gebruikt cookies en scripts om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Oké, ik begrijp het!

Spectraregels

Op het St. Michaël College worden diverse activiteiten en reizen georganiseerd. Om iedere activiteit
weer tot een succes te maken, is het belangrijk dat de leerlingen zich aan een aantal regels
houden. De belangrijkste regels zullen wij kort aanhalen.
Omdat het St. Michaël College een alcohol- en rookvrije school betreft, zullen er geen alcoholische
dranken geschonken worden bij activiteiten. Tevens is roken op het terrein niet toegestaan.
Daarnaast is het verboden om drank en/of drugs mee te brengen naar de activiteiten (dit geldt ook
voor de drank en/of drugs die voorafgaande aan activiteiten al in een kluisje is verstopt). Leerlingen
die voorafgaand aan of tijdens een activiteit alcoholische drank hebben gedronken, worden NIET
toegelaten bij de activiteit.

St Michael College

 

In het kort de regels bij de verschillende activiteiten:

  • Op het gehele terrein is er een rookverbod en is alcoholische drank niet toegestaan.
  • De Zaanse Schans is verboden gebied om voor, tijdens en na alle vrijdagavondactiviteiten te verblijven. Het fietsen van en naar huis over het terrein is echter wel toegestaan.
  • Voor-/indrinken is verboden.
  • Gebruik van drugs/in bezit hebben van drugs is verboden.
  • Het personeel mag tijdens vrijdagavondactiviteiten te allen tijde de inhoud van kluisjes controleren wanneer hier aanleiding toe is.
  • Introducees zijn niet toegestaan bij feesten/activiteiten, tenzij anders vermeld.
  • Mocht een leerling toch betrapt worden op overtreding van één van deze regels, dan volgt er altijd een korte en lange termijn-straf namelijk:

                  - Verwijdering van het feest nadat ouders/verzorger(s) zijn ingelicht (afhalen door
                    ouders/verzorger(s) of zo nodig met de taxi naar huis; je moet dus zelf weten waar
                   hoe die te bereiken zijn).
                  - Schriftelijk contact of persoonlijk gesprek met ouders/verzorger(s), waarin de
                    straf/afhandeling bepaald wordt.