Deze website gebruikt cookies en scripts om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Oké, ik begrijp het!

VwoXtra in klas 2

Ook de lessen in V2X verschillen met die in de reguliere programma. Zo wordt bijvoorbeeld bij aardrijkskunde en biologie dieper op de stof ingegaan. Bovendien wordt er bij dat laatste vak een andere methode gebruikt.

Bij de moderne vreemde talen ligt het niveau hoger dan in het reguliere vwo en kunnen de leerlingen bij voldoende aanleg en resultaat eventueel een certificaat halen.

Bij het vak geschiedenis is meer aandacht voor groepsopdrachten en daarmee verdieping en verrijking van de aangeboden stof.

Er worden in de wiskundelessen meer uitdagende opdrachten gegeven en worden de leerlingen geprikkeld tot logisch nadenken.

Ook in V2X wordt het vak TNO aangeboden. De leerlingen krijgen technische ontwerpopdrachten gerelateerd aan de theorie van de natuurkunde/techniek. Dit zijn complexe opdrachten, die veel van de leerlingen vragen.