Deze website gebruikt cookies en scripts om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Oké, ik begrijp het!

De schoolleiding

Het St. Michaël College wordt geleid door de rector, mevrouw drs. Miriam Ruigrok.
De rector en de conrectoren vormen samen de schoolleiding.

De conrectoren zijn:
de heer drs. Ruud Stammers
de heer Wouter van de Hoef
de heer Wouter Janssen 

Voor ouders en leerlingen is het van belang te weten, dat de schoolleiding alle zaken behandelt, die een formeel karakter dragen (het in- en uitschrijven van leerlingen, extra vrij vragen, kwesties van disciplinaire aard, etc).

Voor de leerlingen en de ouders is de klassenmentor de contactpersoon. Contacten met de schoolleiding lopen in het algemeen via de mentor of via de coördinatoren van de verschillende jaarlagen.
De heer Stammers is eindverantwoordelijk voor de aanname van de nieuwe leerlingen.

Meer informatie kunt u hier vinden.