De schoolleiding

Het St. Michaël College wordt geleid door de rector, mevrouw drs. Elly van Eerden.
De rector en de conrectoren vormen samen de schoolleiding.

De conrectoren zijn:
mevrouw drs. Miriam Ruigrok - conrector
de heer drs. Ruud Stammers - conrector
de heer Wouter van de Hoef - conrector

Voor ouders en leerlingen is het van belang te weten, dat de schoolleiding alle zaken behandelt, die een formeel karakter dragen (het in- en uitschrijven van leerlingen, extra vrij vragen, kwesties van disciplinaire aard, etc).

Voor de leerlingen en de ouders is de klassenmentor de contactpersoon. Contacten met de schoolleiding lopen in het algemeen via de mentor of via de coördinatoren van de verschillende jaarlagen.
De heer Stammers is verantwoordelijk voor de aanname van de nieuwe leerlingen.

Meer informatie kunt u hier vinden.