Deze website gebruikt cookies en scripts om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen.
Oké, ik begrijp het!

Schoolondersteuningsprofiel

In het kader van passend onderwijs hebben de scholen binnen het Samenwerkingsverband Zaanstreek met elkaar afgesproken wat de basisondersteuning is die alle scholen voor voortgezet onderwijs bieden. De basisondersteuning is beschikbaar voor alle leerlingen. Deze is vastgelegd in het schoolondersteuningsprofiel. In dit profiel staat ook beschreven wat de extra ondersteuning is die de scholen aanbieden voor leerlingen met een extra ondersteunings-behoefte. De extra ondersteuning kan per school verschillend zijn.

Ons schoolondersteuningsprofiel kunt u hier downloaden.